Perioder Kurskod Namn ECTS
4 IA-2-026 (0) Akademiskt skrivande IA 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-033 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse 5 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-031 (3) Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering 5 sp
2, 3 GT-4-001 (0) Arbetsmarknadskurs - DIFF 2 sp
1, 2, 3, 4 AB-1-001 (0) Arcada 360 5 sp
2 IA-2-014 (0) Autonoma Agenter 5 sp
3 IA-2-004 (0) Back-end programmering 5 sp
1 IA-2-023 (0) Beslutsstödsystem och verifikation 5 sp
4 YH-3-041 (0) Change Leadership 5 sp
3 IA-2-016 (0) Cloud Native Apps 5 sp
1, 2 MK-2-122 (0) CMS 10 sp
4 AB-3-006 (0) Customer experience management  5 sp
1 IA-2-015 (0) Databearbetning 5 sp
3 IA-2-009 (0) Datastrukturer och algoritmer 5 sp
4 IA-2-006 (0) Datorarkitektur och operativsystem 5 sp
3 IA-2-022 (0) Datorseende 5 sp
2 IA-2-021 (0) Design av analytiska system 5 sp
3 IA-2-013 (0) Deskriptiv analytik - Data/Text mining 5 sp
4 AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 sp
1 AS-3-002 (0) Entrepreneurship 1 - Venture Management 5 sp
2 AS-3-001 (0) Entrepreneurship 2 - Venture Creation 5 sp
3 AS-3-003 (0) Entrepreneurship 3 - Venture Implementation 5 sp
3, 4 SP-1-131 (4) Finska ABS19-5 5 sp
3, 4 SP-1-131 (0) Finska IA19 5 sp
2 IA-2-003 (0) Front-end programmering 5 sp
1 AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 sp
3, 4 MK-2-149 (0) Games Theory & Design 10 sp
2 IA-2-007 (0) Integrerad naturvetenskap 2 - Oscillation och partikelsystem 5 sp
3, 4 AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 sp
1 AB-1-002 (2) Introduktion till högskolestudier 5 sp
2 AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 sp
1, 2 IA-1-005 (0) IT Självstudier 0 sp
1 IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 sp
3 AB-1-008 (1) Logistikens grunder 5 sp
2 AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 sp
2 IA-2-024 (0) Maskininlärning och optimering 5 sp
1 IA-2-002 (0) Matematisk programmering 5 sp
4 IA-2-027 (0) Metodologi och examensseminarium 5 sp
1 IA-2-018 (0) Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps 5 sp
3 MK-2-150 (0) Mobile Design 5 sp
3, 4 YH-2-004 (5) Mognadsprov - EA 0 sp
1, 2, 3, 4 YH-3-055 (0) My Future Work Life 1 15 sp
3, 4 YH-3-056 (0) My Future Work Life 2 15 sp
3, 4 IA-2-010 (0) Nätverksprotokoll och datasäkerhet 5 sp
4 YH-3-039 (0) Personal Leadership 5 sp
1 IA-1-003 (0) Pre-calculus 0 sp
4 IA-2-020 (0) Prediktiv analytik 5 sp
1, 2 IA-2-019 (0) Preskriptiv analytik 5 sp
2 IA-2-025 (0) Projektledning 5 sp
1 IA-2-012 (0) Ramverk och webbapplikationer 5 sp
3, 4 AB-3-007 (0) Service design 5 sp
1, 2 SP-1-159 (0) Speaking and writing in English 5 sp
3 IA-1-001 (0) Statistik och sannolikhet 5 sp
3 AB-3-005 (0) Strategies in a digital economy 5 sp
4 YH-3-040 (0) Teams and Leadership 5 sp
1, 2, 3, 4 FE-3-025 (0) UNIVERSITY-BUSINESS CO-CREATION Project (DEMOLA) 8 sp
3 KP-2-078 (0) Upphovsrätt 5 sp
1 MK-2-135 (0) UX & UI 5 sp
2 IA-1-002 (0) Vektorer och krafter 5 sp
4 IA-2-008 (0) Visualisering av information 5 sp
4 IA-2-005 (0) Webbkommunikation, databaser och CMS 5 sp
1 IA-2-017 (0) Webbtjänster och molnteknologi 5 sp
1 IA-2-001 (0) Webbutveckling 5 sp

Kurs och studieplanssökning