Här finns dokument som beskriver dina rättigheter som student och de regler som omfattar dig som student på Arcada.

Bekanta dig gärna med dokumenten så du känner dina rättigheter.

Examensstadga

Denna examensstadga gäller för samtliga examina vid Arcada och är fastställd av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 30 oktober 2020. Stadgan utgår ifrån yrkeshögskolelagen (932/2014) och förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014). Examensstadgan gäller Arcadas examensinriktade utbildning för yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. I tillägg till denna examensstadga kan rektor fastställa instruktioner och anvisningar som berör utbildning och examina.
Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 2021. Högskolans styrelse fastställde följande ändringar under sitt möte den 30 maj 2022; från studieenhet till studieavsnitt och från modul till studiehelhet.

Jämställdhet och likabehandling

Verksamheten på Arcada utgår från jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Här hittar du högskolans plan för jämställdhet och likabehandling.

Arcadas kvalitetskultur

Kvalitet betyder att Arcada uppnår uppställda målsättningar. Det betyder särskilt att Arcadas studenter slutför sina examina på normtid eller snabbare och placerar sig väl i arbetslivet (sysselsätts väl) och att forskningen leder till samhälleligt mervärde och hållbar utveckling.

Riktlinjer för AI-stödda verktyg

Arcada har som mål att ligga i framkant inom ny teknik och smarta lösningar. I linje med detta uppmuntrar vi alla våra medarbetare och studenter att ansvarsfullt ta i bruk och använda AI-stödda verktyg. Högskolans riktlinjer omfattar olika typer av AI-stödda verktyg och begreppet ska tolkas i bred bemärkelse (verktyg för t.ex. bild, video, programmering, matematik och text). Alla dessa verktyg medför möjligheter, men har också betydande begränsningar. Med stöd i dessa riktlinjer ska högskolan kunna leva upp till en etisk och genomtänkt användning av AI-stödda verktyg inom all verksamhet. Riktlinjerna anpassas då verktygen utvecklas.