Utexaminering kräver att man ska ha avlagt allt som behövs för examen och att man anhåller om att bli utexaminerad. Prata med handledaren för ditt lärdomsprov och läs igenom dessa sajter!

Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven.

Notera att om du vill ha ditt officiella betygsdokument under sommaren 2023 ska du anhålla om betyg senast 1.6.2023. Om du anhåller om betyg efter 1.6.2023 kommer du att erhålla ditt betygsdokument först i oktober, då Arcada byter studieadministrativt system under sommaren 2023.

Du ska läsa alla sajter/länkar som finns uppräknade på denna sajt och efter att du läst igenom dem kan du följa denna föreslagna ordningsföljd då din utexamination närmar sig:

  1. Lämna in ditt examensarbete/lärdomsprov.
  2. Se till att spara utlåtande om ditt examensarbete/lärdomsprov som din handledare skickar åt dig.
  3. Kolla att du har avlagt alla kurser och har rätt antal studiepoäng för examen.
  4. Gå till Arcadas bibliotek och returnera dina böcker.
  5. Skicka in betygsanhållan (du ska bl.a. bifoga utlåtandet, se punkt 2 ovan).
  6. Notera att dina IT-användarrättigheter slutar att funka kort efter att du lämnat in anhållan om betyg.
  7. Returnera dina nycklar till Arcadas information (våning 2, Stora torget).

Studiekoordinatorer

Namn: Siri Ahlroth-Barboza, Elisa Jåfs, Laurits Møller, Saga Strömberg

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Onsdag kl. 13-15 telefontid
Torsdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning

Betygsanhållan

Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Examensceremoni

Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år, första fredagen i mars och första fredagen i oktober. 

Arcadakonto och e-post

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det här innebär att du ska spara sådant du kommer att behöva i framtiden.