Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven

Betygsanhållan

Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Examensceremoni

Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år för dem som utexaminerats under det föregående halvåret. 

Arcadakonto och e-post

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det här innebär att du ska spara sådant du kommer att behöva i framtiden.