Utexaminering kräver att man ska ha avlagt allt som behövs för examen och att man anhåller om att bli utexaminerad. Prata med handledaren för ditt lärdomsprov och läs igenom dessa sajter!

Allmänt

Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven.

Du ska läsa alla sajter/länkar som finns uppräknade på denna sajt och efter att du läst igenom dem kan du följa denna föreslagna ordningsföljd då din utexamination närmar sig:

 • Lämna in ditt examensarbete/lärdomsprov enligt handledarens instruktioner.
 • Se till att spara utlåtande om ditt examensarbete/lärdomsprov som din handledare skickar åt dig. Du behöver intyget när du ska anhålla om examensbetyg.
  • Kolla att utlåtandet är undertecknat. Underskriften kan vara en elektronisk signering men om det helt fattas underskrift måste du be att få ett underskrivet utlåtande.
 • Kolla att du har avlagt alla kurser och har rätt antal studiepoäng för examen.
  • Alla studiepoäng måste vara registrerade i studentregistret innan du kan anhålla om betyg.
 • Gå till Arcadas bibliotek och returnera dina böcker.
 • Notera att dina IT-användarrättigheter slutar att funka kort efter att du lämnat in anhållan om betyg. Kom ihåg att ta tillvara filer och e-postmeddelande som du vill spara.
 • Returnera dina nycklar till Arcadas information (våning 2, Stora torget).

Sisu fr.o.m. april 2024

Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven. När du har avlagt 100 % av dina studier i Sisu aktiveras anhållan om betyg inne i din Sisu. Vi rekommenderar att du tar kontakt med din utbildningsansvariga innan du ansöker om betyg i Sisu, eftersom din studieplan i Sisu måste vara korrekt innan du ansöker om betyg (om studieplanen inte är korrekt måste du ansöka om betyg på nytt efter att den korrigerats).

 • Kontakta din utbildningsansvariga för granskning av din studieplan innan du skickar in ansökan i Sisu.
 • Fyll i blanketten för anhållan om examensbetyg.
 • Fyll även i ansökan om betyg inne i Sisu. Du hittar den under Studiestruktur. När du har avlagt alla prestationer dyker en grön notifikation upp som informerar att du kan anhålla om utexaminering. Du kan sedan klicka på den gula symbolen för att öppna anhållan.
Screenshot som visar hur man anhåller om betyg från Sisu på svenska.

Har du frågor gällande hur du anhåller om betyg/utexaminering? Mejla E-post: studiearenden@arcada.fi.

Studiekoordinatorer

Namn: Elisa Jåfs och Susan Wiksten

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag  Ingen mottagning
Tisdag   Ingen mottagning
Onsdag  Kl. 10-12 i biblioteket
Torsdag   Kl. 12-14 telefontid
Fredag Ingen mottagning

Betygsanhållan

Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Arcadakonto och e-post

Notera att ditt Arcadakonto inte längre är tillgängligt efter att du anhållit om betyg!