Utexaminering kräver att man ska ha avlagt allt som behövs för examen och att man anhåller om att bli utexaminerad. Prata med handledaren för ditt lärdomsprov och läs igenom dessa sajter!

Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven.

Du ska läsa alla sajter/länkar som finns uppräknade på denna sajt och efter att du läst igenom dem kan du följa denna föreslagna ordningsföljd då din utexamination närmar sig:

  1. Lämna in ditt examensarbete/lärdomsprov.
  2. Se till att spara utlåtande om ditt examensarbete/lärdomsprov som din handledare skickar åt dig.
  3. Kolla att du har avlagt alla kurser och har rätt antal studiepoäng för examen.
  4. Gå till Arcadas bibliotek och returnera dina böcker.
  5. Skicka in betygsanhållan (du ska bl.a. bifoga utlåtandet, se punkt 2 ovan).
  6. Notera att dina IT-användarrättigheter slutar att funka kort efter att du lämnat in anhållan om betyg.
  7. Returnera dina nycklar till Arcadas information (våning 2, Stora torget).

Betygsanhållan

Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?

Arcadakonto och e-post

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det här innebär att du ska spara sådant du kommer att behöva i framtiden.