Här har vi samlat all information om dina studier. Sådan information som är gemensam för alla som studerar på Arcada.

Du hittar allt från kursanmälan och tenter till stöd för examensarbete i menyn. Passa på att kolla hur du tillgodoräknar studier som du avlagt annanstans. Om du behöver råd gällande studierna kan du alltid vända dig till studievägledarna på studieservice eller till amanuensen på din egen institution.

Läsåret 2022-2023

Läsåret inleds officiellt 1.8.2022 och avslutas 31.7.2023.

Introduktionsdagen för nya studenter ordnas 24.8.2022. Under tiden 25-26.8.2022 ordnas undervisning omlott med introduktion för första årets studenter. Undantag görs för den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen som följer DIAK:s tidtabell för studiestarten.

Undervisningen för övriga studenter inleds 29.8.2022. Undantag görs för utbildningarna inom vård där undervisningen inleds redan 15.8.2022 så att all praktik som infaller under höstterminen kan genomföras.

Undervisningsfri tid infaller 22.12.2022–8.1.2023.

Undervisningen avslutas 26.5.2023, med undantag för sommarstudier.

Periodindelning:

Period 1: 1.8–23.10.2022
Period 2: 24.10–31.12.2022
Period 3: 1.1–19.3.2023
Period 4: 20.3–31.7.2023

Inskription

Inskriptionen är läsårets högtidligaste fest och samtidigt öppningen av ett nytt akademiskt år. Inbjudna gäster är förstaårets studenter, personal och högskolans övriga inbjudna gäster. Även studenttutorerna är varmt välkomna att delta i festligheterna. Inskriptionen på Arcada hålls onsdagen 1.9.2021 i Arcadahuset. Klädseln är kavaj. Efter inskriptionen ordnas inskriptionsfest med mingel och mat på stora torget. Samtliga förstaårsstudenter får inbjudan till festligheterna (med anmälningslänk) till sin arcadamejl.

Thesis Forum

Thesis forum är en del av ditt examensarbete, och innebär att du, efter att ditt examensarbete godkänts, presenterar det inför din handledare, granskare, opponent och övriga intresserade studenter och personal.

Kommande presentationer hittar du alltid på Thesis Forum.

Omtentamensdagar

De olika institutionerna följer olika rutiner för när och hur omtentamen genomförs. Mera information hittas på din institutions egna sidor i start.

Examensceremoni

Examensceremonierna ordnas två gånger per läsår.

My Future Work

På Arcada ordnas årligen nätverks- och rekryteringsevenemanget My Future Work Extern länk som för samman Arcadas studenter och framtida talanger med företag och representanter från arbetslivet. My Future Work ger dig som student möjlighet att hitta en praktikplats, en samarbetspartner för ditt slutarbete eller varför inte ditt första jobb efter examen.

Kursanmälan

Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart (med undantag för Företagsekonomi och International Business). Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser kan också avvika från den normala anmälningstiden.

Examination

För att du ska få studieprestationer för en kurs ska examinationskraven för kursen uppnås. Examinationskraven och examinationsformen framgår ur kursbeskrivningen.

Läsårsanmälan

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

Utexaminering och betyg

Utexaminering kräver att man ska ha avlagt allt som behövs för examen och att man anhåller om att bli utexaminerad. Prata med handledaren för ditt lärdomsprov och läs igenom dessa sajter!

Lärdomsprov

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.

Olycksfall

Här hittar du information om skolans olycksfallsförsäkring för studenter

Regler och rättigheter

Här finns dokument som beskriver dina rättigheter som student och de regler som omfattar dig som student på Arcada.