Här har vi samlat all information om dina studier. Sådan information som är gemensam för alla som studerar på Arcada.

Du hittar allt från information om kursanmälan och tenter till stöd för examensarbete i menyn. Om du behöver råd gällande studierna kan du alltid vända dig till studiekkordinatorerna på studieservice eller till din studievägledare.

Studiekoordinatorer

Namn: Elisa Jåfs, Carolina Tallgren och Vanessa Westerlund

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Ingen mottagning under perioden 21.12.2023-9.1.2024; sista mottagningen 20.12 och första mottagningen 10.1.2024. Fr.o.m. februari 2024 ordnar vi endast mottagning under onsdagar 10-12.

Måndag  Kl. 13-14 i biblioteket
Tisdag   Ingen mottagning
Onsdag  Kl. 10-12 i biblioteket
Torsdag   Kl. 12-14 telefontid
Fredag Ingen mottagning

Kursanmälan

Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart (med undantag för Företagsekonomi och International Business). Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser kan också avvika från den normala anmälningstiden.

Examination

För att du ska få studieprestationer för en kurs ska examinationskraven för kursen uppnås. Examinationskraven och examinationsformen framgår ur kursbeskrivningen.

Läsårsanmälan

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

Utexaminering och betyg

Utexaminering kräver att man ska ha avlagt allt som behövs för examen och att man anhåller om att bli utexaminerad. Prata med handledaren för ditt lärdomsprov och läs igenom dessa sajter!

Lärdomsprov

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.

Språkstudier

Alla studenter på Arcada läser minst 15 studiepoäng språk under sina studier.

Olycksfall

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Regler och rättigheter

Här finns dokument som beskriver dina rättigheter som student och de regler som omfattar dig som student på Arcada.