Här har vi samlat all information om dina studier. Sådan information som är gemensam för alla som studerar på Arcada.

Du hittar allt från kursanmälan och tenter till stöd för examensarbete i menyn. Passa på att kolla hur du tillgodoräknar studier som du avlagt annanstans. Om du behöver råd gällande studierna kan du alltid vända dig till studievägledarna på studieservice eller till amanuensen på din egen institution.

Kursanmälan

Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart. Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser också avvika från den normala anmälningstiden.

Examination

För att du ska få studieprestationer för en kurs ska examinationskraven för kursen uppnås. Examinationskraven och examinationsformen framgår ur kursbeskrivningen.

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Institutioner och enheter

Arcada har idag fem institutioner som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå. Som student hos oss har du möjlighet att dra nytta av kurser som erbjuds också inom andra utbildningar.

Läsårsanmälan

Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt.

Examens- och masterarbete

Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.

Läsåret

Läsåret 2020-2021

Läsåret inleds officiellt 1.8.2020 och avslutas 31.7.2021.

Arcada summer school

Samla studiepoäng och inspiration!

Sugen på att studera och samla studiepoäng och inspiration i sommar? Arcada erbjuder en del online-kurser, vilket möjliggör att du kan studera när det passar dig bäst – fast ute i hängmattan.

Olycksfall

Olycksfallsförsäkring för praktik

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Regler och rättigheter

Här finns dokument som beskriver dina rättigheter som student och de regler som omfattar dig som student på Arcada.