Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

OBS! Du som är ny student hos oss ska göra läsårsanmälan samtidigt som du tar emot din studieplats. Läs mera om läsårsanmälan för nya studenter på antagningssidorna Extern länk.

Hur gör man läsårsanmälan?

Vid Arcada görs läsårsanmälan för hela läsåret på en och samma gång. Din anmälan för höstterminen (period 1 och 2) måste se lika ut, dvs. antingen närvarande eller frånvarande för båda perioderna. Samma gäller även för vårterminen (period 3 och 4). Du kan med andra ord exempelvis inte välja att endast vara närvarande en period på hösten eller våren. Alla studenter bör göra anmälan elektroniskt i OILI senast 10.9 varje år. Extern länk

Du kan inte anmäla dig närvarande eller frånvarande för en längre period än vad du har studierätt eller frånvarotid kvar. Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 senast den 15.1. Du kan ändra din närvaroanmälan till frånvaroanmälan även efter att tidsfristen (15.1) gått ut med motiverad anledning, t.ex. militärtjänst, moderskapsledighet, allvarlig sjukdom eller skada eller särskilt svår livssituation.

Om du har beviljats fortsatt eller förnyad studierätt har du inte rätt att frånvaroanmäla dig.

Om du har flera studieplatser vid Arcada ska du göra läsårsanmälan till dem alla för att behålla alla dina studieplatser.

Gör läsårsanmälan Extern länk

Ta kontakt med Studieärenden om du av någon orsak inte kan anmäla dig i OILI eller om du har andra frågor gällande läsårsanmälan.

Steg för steg instruktioner

På IT-supports sida finns steg-för-steg instruktioner. Läs instruktionerna om du är osäker på hur man läsårsanmälan går till.

Läs instruktionerna

Studiekoordinatorer

Namn: Elisa Jåfs, Carolina Tallgren och Vanessa Westerlund

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

OBS! Från och med februari har vi mottagning endast på onsdagar. 

Måndag  Ingen mottagning
Tisdag   Ingen mottagning
Onsdag  Kl. 10-12 i biblioteket
Torsdag   Kl. 12-14 telefontid
Fredag Ingen mottagning