Enligt lag ska yrkeshögskolornas studenter varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande (Yrkeshögskolelagen 29 §). Läsårsanmälan till Arcada ska göras årligen under tiden 15.4–10.9.

OBS! Du som är ny student hos oss ska göra läsårsanmälan Extern länk samtidigt som du tar emot din studieplats.

Hur gör man läsårsanmälan?

Vid Arcada görs läsårsanmälan för hela läsåret på en och samma gång. Din anmälan för höstterminen (period 1 och 2) måste se lika ut, dvs. antingen närvarande eller frånvarande för båda perioderna. Samma gäller även för vårterminen (period 3 och 4). Du kan med andra ord exempelvis inte välja att endast vara närvarande en period på hösten eller våren. Alla studenter bör göra anmälan Extern länkelektroniskt Extern länk senast 10.9. Extern länk

Du kan inte anmäla dig närvarande eller frånvarande för en längre period än vad du har studierätt eller frånvarotid kvar. Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 senast den 15.1. Du kan ändra din närvaroanmälan till frånvaroanmälan även efter att tidsfristen (15.1) gått ut med motiverad anledning, t.ex. militärtjänst, moderskapsledighet, allvarlig sjukdom eller skada eller särskilt svår livssituation.

Om du har beviljats fortsatt studierätt eller avlägger kompletteringsstudier har du inte rätt att frånvaroanmäla dig.

Om du har flera studieplatser vid Arcada ska du göra läsårsanmälan till dem alla.

Gör läsårsanmälan nu!

Det tar endast några minuter. Om du glömmer det förlorar du din studierätt.

Gör läsårsanmälan Extern länk

Steg för steg instruktioner

Vi har steg för steg instruktioner på IT-supports sida. Läs igenom den ifall du är osäker.

Läs instruktionerna

Studiekoordinatorer

Namn: Siri Ahlroth-Barboza, Elisa Jåfs och Laurits Møller

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 10-12 i biblioteket
Onsdag kl. 10-12 telefontid
Torsdag kl. 10-12 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning