Från frånvarande till närvarande

Du kan ändra din frånvaroanmälan till närvaroanmälan när som helst under läsåret. Det innebär att du retroaktivt registreras som närvarande från början av period 1 eller 3. Det är bra att kontakta din amanuens så att ni tillsammans kan göra upp en studieplan för läsåret. Ändringen görs via den elektroniska ansökan Ändringsanmälan för närvaro eller frånvaro.

Från närvarande till frånvarande

Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 genom att du senast den 15.1 lämnar in en ändringsanmälan. Ändringen görs via den elektroniska ansökan Ändringsanmälan för närvaro eller frånvaro.

Efter 15.1 kan rektor bevilja dig rätten att ändra din närvaroanmälan till frånvaroanmälan med motiverad anledning. Med motiverad anledning avses:

  • tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • allvarlig sjukdom eller skada
  • särskilt svår livssituation

Om ändring av läsårsanmälan beviljas av motiverad anledning inleds frånvaron antingen fr.o.m. period 1 (1.8) eller period 3 (1.1). Om du önskar frånvaroanmäla dig av motiverad anledning ska du kontakta Studieärenden för ett individuellt samtal innan du ansöker. 

Här kan du läsa om hur du intygar din frånvaro.