People watching the examination ceremoni at Arcada

Här hittar du all information om läsåret. Arcadas läsår delas in i fyra perioder.

Läsåret 2023-2024

Läsåret inleds officiellt 1.8.2023 och avslutas 31.7.2024.

Introduktionsdagarna för nya studenter ordnas 24-25.8.2023. Under tiden 28-30.8.2023 ordnas undervisning omlott med introduktion för första årets studenter.

Undervisningen för övriga bachelorstudenter inleds 31.8.2023. Undantag görs för utbildningarna inom vård där undervisningen vid behov kan inledas redan 14.8.2023 samt årskurs två på utbildningen till ergoterapeut där undervisningen inleds 21.8.2023. Undantagen görs för att all praktik som infaller under höstterminen ska kunna genomföras.

Introduktion för nya masterstudenter ordnas enligt utbildningarnas egna beslut. Likaså fattar masterutbildningarna egna beslut om undervisningsstarten.

Undervisningsfri tid infaller 22.12.2023–7.1.2024.

Undervisningen avslutas 31.5.2024, med undantag för sommarstudier.

Periodindelning:

Period 1: 1.8–22.10.2023
Period 2: 23.10–31.12.2023
Period 3: 1.1–17.3.2024
Period 4: 18.3–31.7.2024

Läsåret 2024-2025

Läsåret inleds officiellt 1.8.2024 och avslutas 31.7.2025.

Introduktionsdagarna för nya studenter ordnas 26-30.8.2024. Därtill ordnas en extra introduktionsdag för nya internationella bachelorstudenter 23.8.2024. Undervisningen för första årets studenter får inledas tidigast 28.8.2024.

Undervisningen för övriga bachelorstudenter inleds tidigast 29.8.2024. Undantag görs för utbildningarna inom vård och ergoterapi där undervisningen vid behov kan inledas redan 19.8.2024 för att höstens praktik ska kunna genomföras.

Gemensam introduktion för nya masterstudenter ordnas enligt akademins eget beslut. Masterutbildningarna fattar egna beslut om
undervisningsstarten.

Undervisningsfri tid infaller 21.12.2024–6.1.2025.

Undervisningen avslutas 30.5.2025, med undantag för sommarstudier.

Periodindelning:

Period 1: 1.8–27.10.2024
Period 2: 28.10–31.12.2024
Period 3: 1.1–16.3.2025
Period 4: 17.3–31.7.2025

Kursanmälans preliminära och planerade tidtabell för läsåret 2024-2025

Kursanmälan för period 1 öppnar 12.8.2024 och stänger:

  • för första årets bachelorstudenter 27.8.2024 kl. 23.59
  • för de flesta andra bachelor-årskurser 28.8.2024 kl. 23.59, med undantag av vårdutbildningarna, vars kursanmälan stänger tidigare
  • för masterstudenter 6.9.2024 kl. 23:59, eller tidigare om första lektionen ordnas innan 6.9.2024.

Kursanmälan för period 2 öppnar 12.8.2024 och stänger 27.10.2024 kl. 23.59.

Kursanmälan för period 3 öppnar 2.12.2024 och stänger 6.1.2025 kl. 23.59.

Kursanmälan för period 4 öppnar tidigast 2.12.2024 och senast i början av mars; kursanmälan stänger 16.3.2025 kl. 23.59.

Ändringar i tidtabellerna kan ske.

Läsårsöppning

Läsårsöppningen är läsårets högtidligaste fest och samtidigt öppningen av ett nytt akademiskt år. Läsårsöppningen på Arcada hålls första onsdagen i september. Klädseln är kavaj. Efteråt samlas vi för mingel och servering på stora torget. Samtliga förstaårsstudenter får inbjudan till festligheterna (med anmälningslänk) till sin arcadamejl.

Thesis Forum

Thesis forum är en del av ditt lärdomsprov, och innebär att du, efter att ditt lärdomsprov godkänts, presenterar det inför din handledare, granskare, opponent och övriga intresserade studenter och personal.

Kommande presentationer hittar du alltid på Thesis Forum.

Omtentamensdagar

De olika utbildningarna följer olika rutiner för när och hur omtentamen genomförs. Vänligen kontakta studievägledaren för din utbildning för mera information.

Examensceremoni

Examensceremonierna ordnas två gånger per läsår.

My Future Work

På Arcada ordnas årligen nätverks- och rekryteringsevenemanget My Future Work som för samman Arcadas studenter och framtida talanger med företag och representanter från arbetslivet. My Future Work ger dig som student möjlighet att hitta en praktikplats, en samarbetspartner för ditt slutarbete eller varför inte ditt första jobb efter examen.