People watching the examination ceremoni at Arcada

Här hittar du all information om det pågående läsåret. Arcadas läsår delas in i fyra perioder.

Läsåret 2022-2023

Läsåret inleds officiellt 1.8.2022 och avslutas 31.7.2023.

Introduktionsdagen för nya studenter ordnas 24.8.2022. Under tiden 25-26.8.2022 ordnas undervisning omlott med introduktion för första årets studenter. Undantag görs för den tvåspråkiga sjukskötarutbildningen som följer DIAK:s tidtabell för studiestarten.

Undervisningen för övriga studenter inleds 29.8.2022. Undantag görs för utbildningarna inom vård där undervisningen inleds redan 15.8.2022 så att all praktik som infaller under höstterminen kan genomföras.

Undervisningsfri tid infaller 22.12.2022–8.1.2023.

Undervisningen avslutas 26.5.2023, med undantag för sommarstudier.

Periodindelning:

Period 1: 1.8–23.10.2022
Period 2: 24.10–31.12.2022
Period 3: 1.1–19.3.2023
Period 4: 20.3–31.7.2023

Inskription

Inskriptionen är läsårets högtidligaste fest och samtidigt öppningen av ett nytt akademiskt år. Inskriptionen på Arcada hålls första onsdagen i september. Klädseln är kavaj. Efter inskriptionen ordnas inskriptionsfest med mingel och mat på stora torget. Samtliga förstaårsstudenter får inbjudan till festligheterna (med anmälningslänk) till sin arcadamejl.

Thesis Forum

Thesis forum är en del av ditt examensarbete, och innebär att du, efter att ditt examensarbete godkänts, presenterar det inför din handledare, granskare, opponent och övriga intresserade studenter och personal.

Kommande presentationer hittar du alltid på Thesis Forum.

Omtentamensdagar

De olika institutionerna följer olika rutiner för när och hur omtentamen genomförs. Mera information hittas på din institutions egna sidor i start.

Examensceremoni

Examensceremonierna ordnas två gånger per läsår.

My Future Work

På Arcada ordnas årligen nätverks- och rekryteringsevenemanget My Future Work som för samman Arcadas studenter och framtida talanger med företag och representanter från arbetslivet. My Future Work ger dig som student möjlighet att hitta en praktikplats, en samarbetspartner för ditt slutarbete eller varför inte ditt första jobb efter examen.