Här hittar du verktyg för att både informations- och litteratursökning. Dessutom har du tillgång till plattformen Theseus om du vill läsa lärdomsprov från Arcada.

Litteratur- och informationssökning, referenshantering - Libguide Extern länk
Böcker och litteratur - Finna Extern länk
Lärdomsprov och publikationer från Arcada - Theseus Extern länk