Student reading a book

Vänd dig gärna till biblioteket för hjälp med informationssökning och kurslitteratur!

Arcadas bibliotek Extern länk erbjuder både klassundervisning och individuell handledning i infosökning.

I alla utbildningsprogram ingår undervisning i informationssökning. Du får lära dig söka efter böcker, vetenskapliga artiklar och forskning i olika databaser, du lär dig sökteknik och hur du effektivt kan utnyttja bibliotekets elektroniska tjänster. Du bekantar dig även med källhänvisningar och referensteknik.

Undervisningen i informationssökning ingår som en del i dina studier. Du hittar information om när dessa tillfällen hålls i din läsordning.

Behöver du mer hjälp med att söka information eller göra källhänvisningar? Du kan boka tid för handledning individuellt eller i grupp Extern länk. En handledning varar ca en timme.

Bibliotekets öppettider hittar du här.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0294 282 690
E-post: E-post: biblioteket@arcada.fi

Kontaktuppgifter till bibliotekets personal Extern länk.

Informationssökning och referenshantering

Här hittar du verktyg för att både informations- och litteratursökning. Dessutom har du tillgång till plattformen Theseus om du vill läsa lärdomsprov från Arcada.