Information om Hälsofrämjande HYH utbildningen

Sista antagningen var hösten 2020

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen

Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier

Utbildningsansvarig: Åsa Rosengren

Om du efter några år (minst tre år) i arbetslivet ser fram emot nya spännande möjligheter och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden, kanske vill ta nästa steg i din karriär och arbeta med expert-, utvecklings- och ledaruppgifter, då är Arcadas högre yrkeshögskoleutbildning(master) inom hälsofrämjande något för dig. Masterutbildningen riktar sig till utexaminerade inom social- och hälsovård samt idrott, såsom barnmorskor, ergoterapeuter, fysioterapeuter, geronomer, hälsovårdare, idrottsinstruktörer, sjukskötare, förstavårdare och socionomer. Utbildningen innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i hälsofrämjande, ledarskap och forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utbildningen stöder förutsättningar att bemöta de ständiga förändringarna i arbetslivet, och de krav som ställs på ett evidensbaserat arbetssätt och på forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom det egna området.

Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande utbildar sakkunniga för utvecklingsuppdrag inom hälsofrämjande verksamhet, service och tjänster. Utgångspunkten är förståelse för och kunskap om människans hälsa i olikartade livssituationer. Lärandet fokuserar på strategier och evidensbaserad praxis för att främja hälsa och välfärd och stöds av ett proaktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med företag, myndigheter och organisationer. Masterarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som förankras i arbetslivet. De valfria studierna och masterarbete ger möjligheter till profilering av studierna inom eget intresseområde.

Karriärmöjligheter/Placering i arbetslivet

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete inom ditt nuvarande arbete och som ledare för tvärprofessionella organisationer.

Forskning, utveckling och innovation

Arcadas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet bedrivs främst inom de profilområden som finns inom Institutionen för hälsa och välfärd på Arcada. Dessa är: Hälsofrämjande, Patientsäkerhet och Social delaktighet.

Vi strävar efter att studeranden genomför en så stor del av sina studier som möjligt integrerat med den forsknings, -utvecklings-, och innovationsverksamhet som pågår vid Arcada. Utgångspunkten för denna verksamhet är att den skall vara nyttoinriktad. Detta innebär att vi utgår från konkreta behovsdefinierade frågeställningar i arbetslivet och samhället.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.