Parameter optimization on NC5 plus injection moulding machine
Additive manufacturing

Är du nyfiken på hållbar produktutveckling? Då är detta utbildningen för dig! Framtidens material måste tillverkas på ett energieffektivt sätt med mindre miljöpåverkan. Här får du kompetens för att kunna arbeta som expert på materialteknik och hållbarhet med målet att utveckla digitala lösningar för ett klimatneutralt samhälle.

Om utbildning

  • Examensbenämning: Ingenjör (YH)
  • Omfattning: 240 sp / 4 år
  • Undervisningsspråk: Engelska (de flesta kurser) och svenska

Dina studier omfattar modern polymerteknologi och processteknik samt hållbar produktdesign och utveckling. Du lär dig att utveckla nya produkter med funktionella material. Du lär dig vidare om moderna och hållbara material och deras egenskaper, och kommer därmed att effektivt välja rätt material för teknisk design. Flera kurser i mekanisk design och analys utgör stommen för FE-analys och simuleringsprogramvara för tekniskt designade produkter.

De teoretiska kunskaperna ger dig möjlighet att delta i produktutvecklingsprocesser. Dina designidéer blir till prototyper och tillverkas med 3D-printers och formsprutningsmaskin. Du kommer att lära dig olika processmetoder för olika polymerer.

Placering i arbetslivet

Utbildningen i materialteknik och hållbarhet ger kompetens för uppgifter som ingenjör eller förman vid ett industriellt företag. Ingenjörer och materialspecialister krävs inom i stort sett alla industriella branscher – från tillverkningsindustrin till dess leveranskedjor och den offentliga sektorn.

Vanliga jobbtitlar inkluderar t.ex. processingenjör, produktingenjör, designingenjör, laboratorieingenjör, materialingenjör och försäljningsingenjör.

Forskning och samarbete

Forskningen fokuserar på funktionella material och energieffektivitet utgående från samhällets och företagens behov. Inom utbildningsprogrammet Materialteknik och hållbarhet fokuserar man på hållbara material, produktutveckling och tekniska analyser. Som studerande har du en möjlighet att delta i dessa forskningsprocesser.

Yrkeshögskolan Arcada tror på och eftersträvar nära samarbete med organisationer, företag och den offentliga sektorn. Akademiska nätverk, med mer än 90 universitet världen över, industrikontakter och forskningsprojekt garanterar att vår expertis är omfattande och aktuell. Under din studietid har du möjlighet att utnyttja forskningens och avdelningens nätverk för att utveckla din kompetens, och under de två praktikperioderna får du arbetserfarenhet som ger dig en konkurrenskraftig yrkeskompetens när du utexamineras från Arcada.

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter tre års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).

En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet och ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Magisterstudierna vid universitet omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universiteten bestämmer på vilka grunder sökanden antas.

Licentiat- och doktorandstudier på universitetsnivå är ett möjligt alternativ efter en magister- eller masterexamen. Universiteten bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Specialiseringsstudier är också ett alternativ för att fördjupa din yrkeskompetens. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer.