Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten start.arcada.fi och har upprättats / uppdaterats 20.10.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Innehåll finns enbart i bildformat.

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Enstaka bilder och flödesscheman saknar alternativ text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
Möjlig att uppfatta: Videomaterial

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Videoklipp från tredje part saknar alternativt ljudspår och bara tillgängligt på ett språk.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

communications@arcada.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000