Arcadas ambassadörsprogram är för dig som är stolt över Arcada som ditt studieval och som vill dela med dig av dina erfarenheter av att studera på högskolan. Våra ambassadörer spelar en nyckelroll i marknadsföringen av studier på Arcada.

En grupp studentambassadörer framför Arcadas huvudbyggnad.

Studentambassadörer framför Arcadas huvudbyggnad.

Tre olika ambassadörprogram

Studentambassadörernas uppgift är att ta emot (potentiella) nya studenter och svara på frågor om studielivet på Arcada. Vi strävar alltid efter att engagera en mångfald av studenter. Syftet är att locka nya sökande till högskolan och att få dem att ta emot sin studieplats. Samtidigt får du som studentambassadör utveckla flera färdigheter och lära känna andra studenter. Som Arcadastudent har du möjlighet att välja mellan tre olika ambassadörprogram.

Campusambassadör

Våra campusambassadörer fokuserar på fysiska marknadsföringstillfällen. Arvodet för en campusambassadör är 60 euro per läsår. Du får även en Arcadatröja i början av ditt mandat. Som campusambassadör förväntas du

  • delta i Högskoledagen (första torsdagen i november)
  • hålla två presentationer om din utbildning (studiebesök). Presentationen kan vara på ett gymnasium/yrkesskola eller Arcadas campus, och kan även inkludera en rundvandring.

Onlineambassadör

Våra onlineambassadörer fokuserar på marknadsföringstillfällen online. Arvodet för en onlineambassadör är 80 euro per läsår. Du får även en Arcadatröja i början av ditt mandat. Som onlineambassadör förväntas du

  • besvarar frågor online. Detta kan ske per mejl eller andra Arcadakanaler, och koordineras tillsammans med marknadsföringsspecialisten. Du besvarar eventuella frågor fram tills början av nästa läsår, då nya ambassadörer påbörjar sitt mandat
  • göra en IG takeover eller skriva ett blogginlägg
  • hålla en presentation online (Zoom/Teams). Presentationen kan vara ett onlinebesök till en skola på andra stadiet eller ett evenemang (till exempel en online Q&A).

Superambassadör

Våra superambassadörer gör marknadsföringsinsatser både online och på plats. Arvodet för en superambassadör är 150 euro per läsår. Du får även en Arcadatröja i början av ditt mandat. Som superambassadör förväntas du

  • delta i Högskoledagen (första torsdagen i november)
  • hålla två-tre presentationer om din utbildning (studiebesök). Presentationen kan vara online, på ett gymnasium/yrkesskola eller Arcadas campus, och kan även inkludera en rundvandring
  • besvarar frågor online. Detta kan ske per mejl eller andra Arcadakanaler, och koordineras tillsammans med marknadsföringsspecialisten. Du besvarar eventuella frågor fram tills början av nästa läsår, då nya ambassadörer påbörjar sitt mandat
  • göra en IG takeover eller skriva ett blogginlägg.

Arvode och resekostnader

Som ambassadör förbinder du dig till ett läsår och får ditt arvode efter att ha utfört alla uppgifter du förväntas utföra. Din Arcadatröja får du i samband med vår gemensamma kickoff på hösten. Du kan även be om ett intyg i slutet av ditt ambassadörskap.

Utöver dina uppgifter finns det även möjlighet att åta sig fler uppdrag mot extra ersättning. Uppdragen och arvode avtalas separat med marknadföringsspecialisten under läsåret.

Arcada står för eventuella resekostnader. Resor görs alltid med det förmånligaste färdmedlet som finns tillgängligt. Resorna koordineras tillsammans med marknadsföringsspecialisten.

Hur kan jag bli ambassadör?

Vi öppnar ansökan på våren och i början av hösten. Håll utkik på Start/Tuudo! Om du är intresserad kan du också alltid höra av dig till Arcadas kommunikationsenhet när som helst under året.

Ansökan och kick-off, läsår 2024–2025

Ansökan för läsåret 2024–2025 har inte än öppnat. Håll ett öga på denna sida, eller anmäl ditt intresse till Ida Julin från kommunikationsenheten för mer information. Kick-offen ordnas i början av hösten 2024.