Arcadas ambassadörsprogram är för dig som är stolt över Arcada som ditt studieval och som vill dela med dig av dina erfarenheter av att studera på högskolan.

Arcadas studentambassadörer spelar en nyckelroll i marknadsföringen av våra utbildningar, och fördelarna med att delta i ambassadörsprogrammet är flera. I vårt ambassadörsprogram ingår både nationella och internationella studenter vid Arcada. Alla ambassadörer förbinder sig till ambassadörskapet för ett helt läsår.

Vad innebär Arcadas program för studentambassadörer?

Studenter på Arcada engageras i att ta emot (potentiella) nya studenter samt svara på frågor om studielivet vid högskolan och i Finland. Vi strävar alltid efter att engagera en mångfald av bachelor- och masterstudenter. Syftet är att locka nya sökande till Arcada och att få dem att ta emot sin studieplats. Samtidigt får du som studentambassadör utveckla flera färdigheter och lära känna studenter från olika delar av världen.

Arcadas studentambassadörer utanför huvudbyggnaden.

Varför lönar det sig för mig att bli studentambassadör?

Fördelarna med att fungera som ambassadör är flera. Du får:

 • en unik möjlighet att påverka Arcadas studentrekrytering och lära dig om marknadsföring

 • utveckla din förmåga att hålla presentationer och/eller färdigheter att använda sociala medier

 • öva dig på teambuilding

 • bredda ditt professionella och sociala nätverk

 • arbetserfarenhet som garanterat uppskattas av kommande arbetsgivare

 • ett arvode à 100 euro och en Arcadaprodukt.

Vad förväntas jag som studentambassadör göra i praktiken?

De nationella ambassadörerna gör skolbesök runtom i Finland och utför diverse uppgifter online. De internationella ambassadörerna fungerar främst som ambassadörer online, men kan också ta emot besök på campus. Nedan följer en lista på exempel över vad en studentambassadör gör:

 • deltar i gemensamt kick-off evenemang och utbildning under höstterminen för nationella och internationella studenter

 • fysiska studiebesök till skolor och på mässor (särskilt nationella ambassadörer)

 • Unibuddy (besvarar frågor om studieliv i ett chattverktyg) Extern länk

 • blogginlägg

 • Instagram takeovers

 • representerar Arcada på webbinarier/virtuella mässor (särskilt internationella ambassadörer)

 • virtuella Q&A-sessioner med nyantagna (internationella ambassadörer)

Marknadsföringsspecialisterna, som koordinerar verksamheten, kommunicerar tydligt vilka uppgifter du som ambassadör förväntas utföra före du förbinder dig till att fullfölja programmet.

Arvode

Som ambassadör förbinder du dig till ett läsår och får ett arvode à 100 euro och en Arcadaprodukt efter att ha utfört alla uppgifter du förväntas utföra.

Hur kan jag bli ambassadör?

Vi öppnar ansökan på våren och i början av hösten. Håll utkik på Start/Tuudo! Om du är intresserad kan du också alltid höra av dig till Arcadas kommunikationsenhet när som helst under året.