Är studiegången oklar? Tveka inte att ta kontakt med studievägledaren på din egen utbildning.

Varje utbildning har en egen studievägledare som kan hjälpa dig med planeringen av studierna. Studievägledaren känner utbildningen som helhet. Hen kan stöda dig med val av studieavsnitt och andra frågor som kopplar direkt till utbildningen.

Ifall du har frågor kring hur du ska använda Sisu: mejla E-post: sisu@arcada.fi