Tillgodoräkning och validering av studieprestationer

Här hittar du information om hur du tillgodoräknar tidigare studier eller anhåller om valdiering av tidigare erhållna kompetenser. Inled processen genom att först kontakta din studievägledare innan du anhåller om tillgodoräkning eller validering.

Tillgodoräkning

Om du har avlagt studier på en annan högskola i Finland eller i utlandet, och har ett officiellt studieutdrag kan du anhålla om tillgodoräkning.

Validering

Om du upplever att du redan har kompetenser som du borde avlägga på nytt inom ramen för en kurs på Arcada kan du istället anhålla om validering. Du som student måste intyga att du kan kursens innehåll, och det kan du göra genom att:

  • dokumenterad arbetserfarenhet
  • enskilda kursintyg/-diplom som inte är avlagda på högskola
  • studieutdrag från en annan högskola (inte ett krav) eller om studierna t.ex. är avlagda utanför EU (dvs. högskolestudier som inte registrerats som ECTS studiepoäng)
  • eller t.ex. hålla en presentation för examinatorn där du påvisa dina kompetenser - men notera att examinatorn väljer på vilket sätt du ska intyga dina erhållna kompetenser.

Studiekoordinatorer

Namn: Elisa Jåfs, Carolina Tallgren och Vanessa Westerlund

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag  Kl. 13-14 i biblioteket
Tisdag   Ingen mottagning
Onsdag  Kl. 10-12 i biblioteket
Torsdag   Kl. 12-14 telefontid
Fredag Ingen mottagning