Tillgodoräkning och validering av studieprestationer

Här hittar du information om hur du tillgodoräknar tidigare studier.

Ansökningsprocessen

Det är viktigt att du anhåller om tillgodoräkning av kompetenser som du har från förut genast då du inleder dina studier.