Tillgodoräkning och validering av kompetens

Här hittar du information om hur du tillgodoräknar tidigare studier eller anhåller om valdiering av tidigare erhållna kompetenser. Inled processen genom att först kontakta din studievägledare innan du anhåller om tillgodoräkning eller validering.

Tillgodoräkning

Om du har avlagt studier på en annan högskola i Finland eller i utlandet, och har ett officiellt studieutdrag kan du anhålla om tillgodoräkning.

Validering av kompetens

Enligt examensstadgan vid Arcada kan du som student anhålla om validering av sådana kompetenser i din studieplan som du informellt/formellt inhämtat före eller under din studietid genom:

 • arbetserfarenhet
 • aktivt deltagande i förenings- eller organisationsverksamhet  
 • enskilda kursintyg/-diplom som inte är avlagda vid en högskola
 • en kompetens som är baserad på flera olika kurser  
 • studier utomlands (ofta utanför EU) då konvertering till ECTS inte är möjligt  
 • kompetens inhämtad på annat sätt.

Även i situationer när du som student inte kunnat avslutat ett studieavsnitt kan du validera redan genomförda delar av studieavsnittet.  

Validering av kompetens sker på ditt eget initiativ och det är du som student som ansvarar för att kunna påvisa din kompetens genom att tillhandahålla ett tillräckligt underlag (intyg, studieutdrag, portfolio mm.) för bedömning av kompetensen. Anhållan om validering av kompetens godkänns av utbildningsansvarig lektor eller överlärare. Chefen för språkenheten godkänner validering av språkstudier.

Instruktioner för student:

 1. Läs noggrant igenom din studieplan och identifiera det studieavsnitt/ de studieavsnitt eller den modul/de moduler som motsvarar den kompetens du önskar validera
 2. Granska kompetensmålen och jämför dem med den kompetens du önskar validera, på vilket sätt motsvarar kompetensmålen den kompetensen?
 3. Din uppgift som student är att kunna påvisa den kunskap, färdighet och förhållningssätt som motsvarar det studieavsnitt eller den studiemodul som du önskar validera. Du behöver därför kunna besvara följande frågor:
  1. På vilket sätt har du erhållit kompetensen?
  2. I vilka olika sammanhang har du använt kompetensen?
  3. På vilket sätt har denna kompetens förändrat ditt professionella förhållningssätt?
  4. På vilket sätt stöder just denna kompetens din professionella kompetensutveckling?
 4. Samla all bakgrundsinformation och dokumentation som du har för att kunna påvisa din kompetens. Förbered de bilagor du önskar bifoga till din ansökan via e-lomake Extern länk
 5. Gör en ansökan via e-lomake
 6. Förbered dig på att eventuellt behöva påvisa ditt kunnande genom muntlig, skriftig eller praktisk demonstration. 

Studiekoordinatorer

Namn: Elisa Jåfs och Susan Wiksten

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag  Ingen mottagning
Tisdag   Ingen mottagning
Onsdag  Kl. 10-12 i biblioteket
Torsdag   Kl. 12-14 telefontid
Fredag Ingen mottagning