Så här anhåller du om tillgodoräkning av studier från andra högskolor

Det är viktigt att du anhåller om tillgodoräkning av kompetenser som du har från förut genast då du inleder dina studier. På detta sätt får du snabbare information om hur din studieplan för läsåret ser ut samtidigt som du får veta vilka kurser du inte behöver avlägga.

Fyll i tillgodoräkningsanhållan på nätet. Om du har många kurser som du önskar tillgodoräkna är det bra att börja med att kontakta din studievägledare för att göra upp en individuell studieplan. Blanketten har många olika punkter för de olika formerna av kompetenser. Var därför noga med att fylla i det krävda punkterna (mer detaljerade instruktioner hittar du i anhållan bakom de gröna frågetecknen).

Till ansökan bifogas följande bilagor:

  • Officiellt intyg över godkänd prestation (t.ex. studieutdrag). Om studierna du vill söka om tillgodoräkning för är från en finländsk högskola (t.ex. kurser du har gått genom CampusOnline.fi) kan du logga in på Min Studieinfo Extern länk och skapa en länk som du kan använda som studieutdrag.
  • Kursbeskrivning
  • Dokument som visar prestationens engelska namn, t.ex. Transcript of Records eller kursbeskrivning på engelska, ifall ett sådant finns tillgängligt
  • OBS! Om prestationen har en annan enhet än ECTS (sp) behöver vi information om hur många timmar prestationen motsvarar för att kunna omvandla till ECTS. Ofta framgår det av prestationsutdraget

Om du känner dig osäker i hur du ska fylla i anhållan så lönar det sig att kontakta studiekoordinatorerna på Studieärenden - studiearenden(a)arcada.fi.

Beslutet på anhållan om tillgodoräknande får du ungefär tre veckor från det datum du lämnat in en fullständig ansökan. Under augusti och september månad är behandlingstiden längre p.g.a. antalet anhållningar.

Tillgodoräknade prestationer beaktas inte av FPA ifall de inte avlagts under studietiden för de studier som stöds. Mer information om detta hittar du här Extern länk.

Notera att på beslut av utbildningsansvarig har studenten rätt att avlägga en studieprestation vid Arcada som har ersatts av en tillgodoräknad studieprestation. Den tillgodoräknade studieprestationen stryks då ur studentregistret. I övrigt stryks inga godkända studieprestationer ur studentregistret.

Processen

1. Anhållan: Studeranden fyller i blanketten med alla nödvändiga bilagor

2: Beslutet: Examinator och/eller utbildningsansvarig tar ställning till anhållan.

3. Information om beslutet: Beslutet skickas per e-post. Om tillgodoräkningen godkänns som sådan registreras den i Sisu. Om anhållan är delvis godkänd får du information om komplettering. Om anhållan nekas får du en motivering till beslutet.

4. Arkivering av anhållan och beslutet