Infon och campustjänster

Arcadas info och campustjänster finns intill stora torget i Arcadahusets C2 block. Infon håller öppet vardagar kl. 8.30-15.45, efter klockan 15.30 finns Securitas väktare på plats. Här finns Arcadas växel, interna och externa post och här kan du även hämta din nyckel (efter att du betalat panten) och returnera din nyckel. Du kan även lämna hittegods till infon och höra av dig ifall du tappat något i huset.

Arcadas info betjänar såväl Arcadas studenter och personal som externa gäster. Du kan kontakta infon på tel. 029 428 2699 eller E-post: campus@arcada.fi.

Arcadahuset

Hösten 2004 flyttade vi in i vårt vackra och splitternya Arcadahus, byggt just för oss och våra specifika behov, som en del av campus. Huset ägs av Fastighets Ab Arcada Nova. Huset är byggt så att vi lätt ska kunna orientera oss och de centrala innertorgen fungerar som cafeteria och öppna rum där alla i huset naturligt träffas.

Biblioteket

Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal.

Cafe & Restaurang

Restaurang Compass Group hittas i Arcadahuset mellan Lilla och Stora torget. Restaurangen serverar varje vardag ett antal olika lunchalternativ, varav ett alltid är vegetariskt.

Students playing soccer

Arcadahallen

Arcadahallen är en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder. Den består av ett modernt gym, ett topputrustat testlaboratorium och en idrottshall för bollsporter och redskapsgymnastik.

Cor-huset

Cor-huset, som är centrum för studerandekårens verksamhet, befinner sig endast ett par hundra meter från Arcadahuset. Cor-huset invigdes år 2007 och byggdes enbart för studerande. Idag fungerar huset som bl.a.

Säkerhet och krissituationer

Det är allas ansvar att bidra till en trygg och säker studiemiljö. I krissituationer krävs ett medvetet agerande. Bekanta dig med följande anvisningar för hur du ska agera vid en kris.

Nycklar till campus

Din flexnyckel är personlig och med den kommer du in i undervisningsutrymmen och datasalar på vardagar mellan 7.00-20.30 och under veckoslut 9.00-16.30 (tillträdet till utrymmena är begränsat). Se även förhållningsreglerna. Du behöver också din flexnyckel för att skriva ut, skanna eller kopiera på Arcada.

Hållbarhet och Green Office

För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.