Infon och campustjänster

Arcadas info och campustjänster finns intill stora torget i Arcadahusets C2 block. Infon håller öppet vardagar kl. 8.30-15.45, efter klockan 15.30 finns Securitas väktare på plats. Här finns Arcadas växel, interna och externa post och här kan du även hämta din nyckel (efter att du betalat panten) och returnera din nyckel. Du kan även lämna hittegods till informationsdesken och höra av dig ifall du tappat något i huset.

Arcadas info betjänar såväl Arcadas studenter och personal som externa gäster. Du kan kontakta infon på tel. 029 428 2699 eller E-post: campus@arcada.fi.

Arcadahuset

Arcadas moderna campus i Arabiastranden i Helsingfors invigdes hösten 2004 och har sedan dess varit hem för samtliga av Arcadas svenska och engelska bachelor och masterutbildningar.

Biblioteket

Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal.

Cafe & Restaurang

Restaurang Compass Group hittas i Arcadahuset mellan Lilla och Stora torget. Restaurangen serverar varje vardag ett antal olika lunchalternativ, varav ett alltid är vegetariskt.

Students playing soccer

Arcadahallen

Arcadahallen är en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder. Den består av ett modernt gym, ett topputrustat testlaboratorium och en idrottshall för bollsporter och redskapsgymnastik.

Cor-huset

Cor-huset, som är centrum för studerandekårens verksamhet, befinner sig endast ett par hundra meter från Arcadahuset. Cor-huset invigdes år 2007 och byggdes enbart för studerande. Idag fungerar huset som bl.a.

Säkerhet

Vi strävar efter att Arcada är en säker och trygg högskola för oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till en trygg och säker studieplats. Arcadahuset är utrustat med många tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten.

Hållbarhet och Green Office

För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.