Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn.

När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt. För att behålla din studierätt måste du även varje år göra en läsårsanmälan.

Studietiden vid Arcada är begränsad. Den bestäms utgående från utbildningens omfattning och räknas enligt att du avlägger 60 studiepoäng per läsår.

Läs om hur frånvaro påverkar studietiden här.

Bachelorutbildningars studietid

Dina bachelorstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår. Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid har du möjlighet att ansöka om fortsatt studierätt.

Utbildning (YH) Omfattning Studietid
Barnmorska 270 studiepoäng 4,5 år
Energi- och miljöteknik 240 studiepoäng 4 år
Ergoterapeut 210 studiepoäng 3,5 år
Film och media 240 studiepoäng 4 år
Fysioterapeut 210 studiepoäng 3,5 år
Företagsekonomi 210 studiepoäng 3,5 år
Förstavårdare 240 studiepoäng 4 år
Hälsovårdare 240 studiepoäng 4 år
Idrott och hälsopromotion 210 studiepoäng 3,5 år
Informationsteknik 240 studiepoäng 4 år
Kulturproducent 240 studiepoäng 4 år
Mediekultur 240 studiepoäng 4 år
Process- och materialteknik 240 studiepoäng 4 år
Sjukskötare 210 studiepoäng 3,5 år
Socionom 210 studiepoäng 3,5 år

Masterutbildningars studietid

För högre yrkeshögskoleexamen är studietiden 1,5 år om du studerar på heltid och 3 år om du studerar på deltid. Arcadas högre yrkeshögskoleexamina på svenska är uppbyggda så att studierna sker på deltid, vilket betyder att den beräknade studietiden är 3 år. Du har ändå en möjlighet att avlägga högre yrkeshögskoleexamen på 1,5 år (heltid) ifall du så önskar. Studietiden förblir densamma oberoende av studietakt (heltid eller deltid) eftersom studiernas uppbyggnad primärt utgår från att studierna sker på deltid.

Utbildning (HYH) Omfattning Studietid
Avancerad klinisk vård 90 studiepoäng 3 år
Det sociala området 90 studiepoäng 3 år
Hälsofrämjande 90 studiepoäng 3 år
Rehabilitering 90 studiepoäng 3 år

Dina masterstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår. Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid har du möjlighet att ansöka om fortsatt studierätt.

Studiekoordinatorer

Namn: Siri Ahlroth-Barboza, Elisa Jåfs, Laurits Møller, Saga Strömberg

Position: Studiekoordinator

Profilbild saknas

Vi hjälper med bl.a.

Mottagningstider i biblioteket och per telefon enligt följande (notera att du kan mejla oss när som helst):

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Onsdag kl. 13-15 telefontid
Torsdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning