Behandlingsavgifter

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om fortsatt studierätt, förnyad studierätt och återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010. Beslutet stöder sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014, 3 §).

Beslutet innebär att alla studenter som ansöker om fortsatt studierätt, återinskriven studierätt eller förnyad studierätt bör uppvisa kvitto på att 50 euro har betalats in till konto Nordea FI 5315 9630 0009 7776 (Swift: NDEAFIHH) när de skickar in sin ansökan. Som meddelade på betalningen anges studentens namn. Arcadas Studieärenden behandlar endast ansökningar där kvitto på betalning uppvisats.

Mer detaljerade betalningsinstruktioner finns i ansökningsblanketterna.