Stöd i studierna

Studievägledare och specialpedagog

Mia Ekström
Mottagning i rum C342
Tfn: 050 368 4606
E-post: mia.ekstrom[a]arcada.fi

Ibland är det skönt att kunna tala med en "utomstående" person för att exempelvis leta efter nya synvinklar eller verktyg för olika utmaningar. Beställ tid per e-post eller telefon. Om gardinen inte är fördragen i mitt rum får du även gärna knacka på för att komma överens om en tid. Varmt välkommen att ta kontakt!

Studievägledaren och specialpedagogen erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis

  • studiefärdigheter,planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • perspektiv på studierna, framtiden, livssituationen
  • intyg för särskilt pedagogiskt stöd vid t.ex dyslexi, ADHD, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att kunna diskutera med någon annan ber jag alltid om tillstånd av dig. Besöken är avgiftsfria.

Studiepsykolog

Fanny Hedenborg
Mottagning i C343
Tfn: 050 448 9172
E-post: fanny.hedenborg(at)arcada.fi

Jag befinner mig på Arcada tisdagar och onsdagar. Beställ gärna tid per telefon (ring eller skicka sms). Vänligen lämna ett röstmeddelande eller skicka sms om jag inte hinner svara i telefonen.

Studiepsykologen erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning i frågor kring exempelvis

  • studier och motivation
  • tidsanvändning
  • stresshantering
  • nedstämdhet, ångest och oro som relaterar till studierna
  • sociala relationer eller livssituation i övrigt

Du kan på eget initiativ reservera en tid till samtal om du vill komma och diskutera din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Studiepsykologen är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria.

Studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd kan du behöva på grund av olika inlärningssvårigheter (dyslexi, AD/HD, Aspergers osv.), rörelse-, hörsel- eller synnedsättningar eller på grund av skada eller sjukdom. Svårigheterna kan också vara psykiska. För att få tillgång till särskilt stöd bör ett verkligt behov ha konstaterats.

Stödformerna kan bland annat handla om tilläggstid i tentamen, användning av hjälpmedel (dator, olika stödprogram), alternativa examinationsformer osv. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din svårighet innebär i studierna för dig. Syftet med särskilt stöd är inte att sänka examenskraven, utan att stöda dig i lärprocessen så att du kan uppnå de krav som din examen förutsätter.

Vad skall du göra?

Om du redan har ett läs- och skrivsvårighetsintyg (dyslexi) från förut skall du boka tid med specialpedagog Mia Ekström (mia.ekstrom[a]arcada.fi) för att uppvisa intyget och för att gå igenom olika stödformer. Om du inte har ett läs- och skrivsvårighetsintyg eller om du har andra svårigheter skall du boka tid med Mia för utredning av stödbehov. Du får  också handledning i hur studera trots svårigheterna!

När stödbehovet har konstaterats får du ett "Intyg för studerande i behov av särskilt stöd vid Arcada" (längst ner på sidan). Intyget gäller under hela din studietid vid Arcada och du skall uppvisa det när du begär om olika stödformer. Observera att du måste kontakta examinator senast tre (3) veckor efter kursstart och specificera vilket stöd du har behov av. Vid problem med att få stöd, kontakta specialpedagogen för utredning.

Kompensatoriska hjälpmedel

Arcada har talsyntesprogrammet Claro Read Plus och rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spellright. Talsyntesen läser upp text på svenska, finska eller engelska, stavkontrollprogrammen korrigerar text på svenska respektive på engelska. Programmen finns i alla studentdatorer. Kom ihåg att ta med egen headset för talsyntesen. Som studerande kan du också få samtliga program gratis installerade i din egen dator, kontakta it-support[a]arcada.fi för instruktioner. Programmen kompenserar (eller "utjämnar")  läs- och skrivsvårigheterna, därav namnet.

Du kan också få tillgång till talböcker, ta kontakt med Arcadas bibliotek för att bli registrerad som låntagare. Här hittar du mera information.

Senast uppdaterad

26.10.2018