Stöd i studierna

Studievägledare och specialpedagog

Mia Ekström
Mottagning i rum C342
Tfn: 050 368 4606
E-post: mia.ekstrom[a]arcada.fi

Beställ tid per e-post eller telefon, om gardinen inte är fördragen får du gärna knacka på för att komma överens om en tid. Varmt välkommen att ta kontakt!

Individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis:

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation
  • specialpedagogiskt stöd; intyg och handledning vid t.ex dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att kunna diskutera med någon annan ber jag alltid om tillstånd av dig. Besöken är avgiftsfria och de är inte begränsade till ett visst antal.

Specialpedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd kan du behöva på grund av olika inlärningssvårigheter (dyslexi,adhd/add, gestaltningssvårigheter osv.), rörelse-, hörsel- eller synnedsättningar eller på grund av skada eller sjukdom. Svårigheterna kan också vara psykiska. För att få tillgång till särskilt stöd bör ett verkligt behov ha konstaterats.

Stödformerna kan bland annat handla om tilläggstid i tentamen, användning av hjälpmedel (dator, olika stödprogram), alternativa examinationsformer osv. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din svårighet innebär i studierna för dig. Syftet med särskilt stöd är inte att sänka examenskraven, utan att stöda dig i lärprocessen så att du kan uppnå de krav som din examen förutsätter.

Vad skall du göra?

Om du redan har ett läs- och skrivsvårighetsintyg (dyslexi) skall du boka tid med specialpedagog Mia Ekström (mia.ekstrom[a]arcada.fi) för att uppvisa intyget och för att gå igenom olika stödformer. Om du inte har ett läs- och skrivsvårighetsintyg eller om du har andra svårigheter skall du boka tid med Mia för utredning av stödbehov. Du får  också handledning i hur studera trots svårigheterna!

När stödbehovet har konstaterats får du ett "Intyg för studerande i behov av särskilt stöd vid Arcada" (längst ner på sidan). Intyget gäller under hela din studietid vid Arcada och du skall uppvisa det när du begär om olika stödformer. Observera att du måste kontakta examinator senast tre (3) veckor efter kursstart och specificera vilket stöd du har behov av. Vid problem med att få stöd, kontakta specialpedagogen för utredning.

Kompensatoriska hjälpmedel

Arcada har talsyntesprogrammet Claro Read Plus och rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spellright. Talsyntesen läser upp text på svenska, finska eller engelska, stavkontrollprogrammen korrigerar text på svenska respektive på engelska. Programmen finns i alla studentdatorer. Kom ihåg att ta med egen headset för talsyntesen. Som studerande kan du också få samtliga program gratis installerade i din egen dator, kontakta it-support[a]arcada.fi för instruktioner. Programmen kompenserar (eller "utjämnar")  läs- och skrivsvårigheterna, därav namnet.

Du kan också få tillgång till talböcker, ta kontakt med Arcadas bibliotek för att bli registrerad som låntagare. Här hittar du mera information.

Studiepsykolog

Fanny Hedenborg
Mottagning i C343 på tisdagar och onsdagar
Tfn: 050 448 9172
E-post: fanny.hedenborg(at)arcada.fi

Studiepsykologen finns till för att erbjuda individuellt samtalsstöd och vägledning när man fastnat i studierna. Man kan boka tid hos studiepsykologen om man behöver stöd i frågor kring exempelvis:

  • motivationsbrist, stresshantering, tidsanvändning, svårigheter med avhandlingen
  • nedstämdhet, ångest, spänning eller oro som relaterar till studierna
  • livssituationen eller sociala relationer i övrigt

Du kan på eget initiativ reservera tid för samtal om du vill komma och diskutera om din situation, leta efter nya synvinklar eller hitta verktyg för att bemöta olika svårigheter. Under ett läsår har du i regel möjlighet till 1-5 besök hos studiepsykologen. Studiepsykologen är en legitimerad och yrkesutbildad person inom hälso-och sjukvård och samtalen är konfidentiella. Besöken är avgiftsfria. 

Om dina svårigheter är mera omfattande och inte enbart begränsar sig till studierna, så behöver du möjligen långvarigare stöd och behandling. I så fall kan du kontakta den psykiatriska sjuksköterskan på Arcada eller söka dig till din egen hälsovårdsstation. Om du är osäker angående vilken typ av hjälp du behöver så kan du kontakta studiepsykologen och så funderar vi på det tillsammans.

Senast uppdaterad

11.6.2019