Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.