Målet med yrkeshögskolestudier är att utbilda personer som ska ha en yrkesskicklighet inom ett specifikt område och en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställningar i branschen.

Lärdomsprovet ska visa att du som student har uppnått vissa kunskaper och färdigheter samt utvecklat en förmåga till självständig reflektion.

Detta förutsätter att du som skribent självständigt ska kunna lösa det eller de problem som ligger till grund för lärdomsprovet på basen av de kunskaper och färdigheter som du fått via undervisningen.

Nivån på lärdomsprovet ska motsvara minst de krav som ställs på en kandidatexamen, d.v.s. i enlighet med EQF nivå 6. Masterarbetet motsvarar EQF 7 - Läs mer om European Qualification Framework Extern länk

Läs mer om lärdomsprov och masterarbeten i Arcadas examensstadga, paragraf 12.

Examensstadga

Denna examensstadga gäller för samtliga examina vid Arcada och är fastställd av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 30 oktober 2020. Stadgan utgår ifrån yrkeshögskolelagen (932/2014) och förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014). Examensstadgan gäller Arcadas examensinriktade utbildning för yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. I tillägg till denna examensstadga kan rektor fastställa instruktioner och anvisningar som berör utbildning och examina.
Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 2021. Högskolans styrelse fastställde följande ändringar under sitt möte den 30 maj 2022; från studieenhet till studieavsnitt och från modul till studiehelhet.