Allmänt om Thesis Forum

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina lärdomsprov. Alla institutioner ordnar egna Thesis forum presentationstillfällen och du är välkommen att delta i alla. Vi hoppas att du bekantar dig också med de övriga institutionernas presentationer för att få inspiration för ditt eget arbete.

Du hittar info om de olika institutionernas Thesis Forum längst ner på den här sidan.

1. Skicka in ditt fullständiga lärdomsprov till handledaren. Handledare: Varje lärdomsprov skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet.
2. Lärdomsprovet får 'klartecken' av handledaren Klartecken: Din handledare bestämmer när ditt lärdomsprov är redo att granskas och presenteras. Det finns alltså ännu mölighet att göra små förändringar på basen av den feedback du får.
3. Kom överens om datum + klockslag för TF presentation med handledaren. Kolla TF-tidtabellen vilket datum passar dig. TF-tidtabellen: Varje period har inbokade datum för Thesis Forum. Din handledare anmäler dig till E-post: thesisforum@arcada.fi senast en vecka innan. OBS! Kolla med din handledare när ditt arbete bör vara inlämnat, så att granskare och eventuell opponent har tid att läsa ditt lärdomsprov
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
13 - 15.9.2021 18 - 20.10.2021 24 - 26.1.2022 21 - 23.3.2022
8 - 10.11.2021 21 - 23.2.2022 25 - 27.4.2022
7 - 10.12.2021 16 - 20.5.2022
4. Kom i tid till presentationen.

Presentationen: Kom i tid till presentationen. Det är också andra som skall presentera sina lärdomsprov, så det finns en strikt tidtabell att hålla. För varje presentation reserveras högst 45 minuter för presentation, opponens och diskussion. Av respekt för de andra Thesis Forum deltagarna lämnar ingen salen före den sista presentationen avslutas.

Förbered dig genom att göra en presentation (t.ex. en Powerpoint eller Prezi).