Utbildningen i energi- och miljöteknik ger dig kompetens att arbeta som energiexpert för att kunna skapa hållbara och digitala lösningar för framtidens klimatneutrala samhälle.

Om utbildning

  • Examensbenämning: Ingenjör (YH)
  • Omfattning: 240 sp / 4 år
  • Utbildningsansvarig: Kim Roos

Ingenjörer med kunnande i energi- och miljöfrågor behövs för att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. På Arcada får du kompetens att arbeta som energiexpert. Du får ett brett kunnande samtidigt som du har möjligheten att specialisera dig.

För dig som vill påverka klimatförändringen och dessutom vara säker på att du får ett jobb efter examen är programmet i Energi- och miljöteknik ett värdefullt alternativ.

I den praktiska delen av dina studier får du öva dig på att använda arbetsredskap som du kommer att behöva i ditt framtida yrke. Övningarna sker i vårt energilaboratorium som har den senaste utrustningen inom branschen.

Vad du kan jobba som

Dina framtida arbetsuppgifter kommer att definieras av dig själv, den specialisering du väljer och framtidsutvecklingen. Ingenjörer är allt oftare centrala experter i stora och mindre projekt med målsättning att ta i bruk nya teknologier för en hållbar framtid. Du kan arbeta inom ett brett område, med uppgifter inom bland annat:

  • energiteknik
  • miljöteknik
  • elteknik
  • automationsteknik
  • planering och konsultverksamhet
  • teknisk försäljning
  • fastighetsbranschen

Forskning

Som studerande i Energi- och miljöteknik har du möjlighet att delta i högskolans aktiva forskningsmiljö och olika pågående projekt. På vår högskola jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Utbildningen fokuserar i den tillämpade forskningen på energieffektivitet och är i sitt arbete lyhörd för samhällets och näringslivets aktuella behov. Forskarna utvecklar i samarbete med studenterna vardagliga produkter i syfte att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför och nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter.

Samarbete (arbetsliv och högskolor)

Arcada satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, samarbeten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. I många kurser jobbar du också med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.

Fortsatta studier

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter tre års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen).

En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet. På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet och ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Magisterstudierna vid universitet omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universiteten bestämmer på vilka grunder sökanden antas.

Licentiat- och doktorandstudier på universitetsnivå är ett möjligt alternativ efter en magister- eller masterexamen. Universiteten bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Specialiseringsstudier är också ett alternativ för att fördjupa din yrkeskompetens. Studierna genomförs som flerformsundervisning och passar utmärkt även för förvärvsarbetande personer.