Här hittar du information om datorer och programvaror som du behöver under dina studier i utbildningen Energi- och miljöteknik eller Process- och materialteknik.

Arcadas datorsalar hittar du i block D3, E3 och F3 samt biblioteket. Du får fritt använda datorsalarna när utrymmena inte är bokade för undervisning.

Du hittar en lista av datorprogram i datasalarna på sidan Programvara i datasalarna.

Du kan även logga in på Arcadas datorer och använda programvara i datasalar på distans genom remote desktop connection. Mer information finns här: VPN tunnel med SecurePoint

Mer information och kontaktuppgifter till IT-support som hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor finns under IT-support.

Egen dator och programvaror

Vi rekommenderar att studenter på institutionen för energi- och materialteknik har egen dator för sina studier. Det är ändå bara en rekommendation och det är möjligt att avlägga studier även utan sin egen dator.

På sidan Programvara hittar du program som du kan installera på din egen dator gratis eller till studentpris.

Ifall du ska skaffa en ny dator rekommenderar institutionen följande:

  • en bärbar dator som kör Windows 10. (En del av program som används under studierna fungerar inte på Mac.)
  • RAM 8GB (avancerad användning av Solidworks kräver mer minne).
  • Graphics card: DirectX 11 och OpenGL 4 (or above)
  • Batteritid: Min. 4 timmar
  • WLAN standard 802.11ac (Wi-Fi 5) eller bättre
  • Full HD-skärm

IT-stöd

IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.