På Arcada har vi ett enkelt verktyg för säkerhetsanmälningar.

I verktyget kan du anmäla observationer, händelser, olyckor, faror eller osakligt bemötande som påverkar säkerheten och omgivningen på Arcada. Det är viktigt att du anmäler alla händelser så vi kan förhindra större olyckor och utreda incidenter på Arcada.

För att göra en anmälan loggar du in här med dina Arcada inloggningsuppgifter Extern länk. I verktyget finns flera olika kategorier för anmälningar. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och anonymt.

Felanmälan för Arcadahuset

Om du märker fel eller säkerhetsbrister i Arcadahuset ber vi dig använda vår elektroniska felanmälningstjänst Extern länk.