På Arcada har vi ett enkelt säkerhetsanmälningsverktyg, Incy.

I Incy kan du anmäla om observationer, händelser, olyckor, faror eller osakligt bemötande som påverkar säkerheten och omgivningen på Arcada. Det är viktigt att du anmäler alla händelser så vi kan förhindra större olyckor och utreda incidenter på Arcada.

Logga in på Incy Extern länk