IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.

Mellan terminerna (sommar, jul) förekommer det avvikelser som vi informerar studenter och personal om.

Datorsalar

Arcadas datorsalar hittar du i block E3 Extern länk och F3 Extern länk samt biblioteket. Du får fritt använda datorsalarna när utrymmena inte är bokade för undervisning.