IT-support hjälper dig med alla dina IT-relaterade frågor.

  • E-post: E-post: it-support@arcada.fi
  • Telefon: 0294 282 555 (måndag-fredag kl 8-16)
  • Support-spot i tidskriftssalen invid biblioteket (ring så kommer vi).

Mellan terminerna (sommar, jul) förekommer det avvikelser som vi informerar studenter och personal om.

    Datorsalar

    Arcadas datorsalar hittar du i block E3 Extern länk och F3 Extern länk samt biblioteket. Du får fritt använda datorsalarna när utrymmena inte är bokade för undervisning.