Utbildningen i Informationsteknik fokuserar på att analysera information samt att utveckla mjukvarutjänster i den digitala världen. Under studierna får du lära dig att visualisera, analysera och hantera de enorma datamängder som existerar i dag. Att se mönster i och hantera denna enorma datamängd på rätt sätt gör det möjligt för företag och organisationer att fatta bättre och mer precisa faktabaserade beslut.

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 studiepoäng, 4 år
Utbildningsansvarig: Jonny Karlsson

Utbildningen i Informationsteknik fokuserar på att analysera information samt att utveckla mjukvarutjänster i den digitala världen. Under studierna får du lära dig att visualisera, analysera och hantera de enorma datamängder som existerar i dag. Att se mönster i och hantera denna enorma datamängd på rätt sätt gör det möjligt för företag och organisationer att fatta bättre och mer precisa faktabaserade beslut. Inom allt flera områden har man börjat inse möjligheterna inom detta område. Utbildningen utvecklar ett matematiskt-logiskt tänkande, vilket även är en utmärkt språngbräda för fortsatta studier till diplomingenjör eller ekonom.

Placering i arbetslivet och karriärmöjligheter

Utbildningen möjliggör arbete inom många olika områden och ger dig stora valmöjligheter och goda förutsättningar till avancemang i såväl finländska som internationella företag. Som informationsanalytiker arbetar du nära bl.a. företagsledare, konsulter och konsumenter. Utöver det tekniska kunnandet kan du genom breddstudier skaffa dig kompetens i företagsekonomi och entreprenörskap. Den här kombinationen ger oanade möjligheter att använda sina tekniska färdigheter till att skapa innovativa affärsapplikationer samt bättre stöda beslutsfattare med faktabaserade rekommendationer. Dina uppgifter i arbetslivet kan t.ex. handla om att förbättra effektiviteten inom olika organisationer med hjälp av moderna verktyg för avancerad datahantering, optimering och prognostisering. Förhållandevis många utexaminerade ingenjörer väljer även att bli företagare.

De vanligaste benämningarna på arbetsmarknaden för en IT-ingenjör är:

 • Programmerare
 • IT-specialist
 • Software Engineer
 • Projektledare
 • Analytiker

Forskning och utveckling

På Arcada jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. FUI-verksamheten fokuserar inom institutionen för ekonomi och affärsanalys på tre kunskapsutvecklingsområden:

 • Informationsanalys och maskininlärning
  - Generera automatiserade beslut eller beslutsunderlag genom analys av olika typer av information från olika branscher
 • Informationsteknik och dataskydd
  - Hur säkra och skalbara program skapas samt hur människors integritet skyddas på nätet
 • Digital marknadsföring
  - Förstå hur företag kan nå ökad framgång genom att utnyttja de möjligheter digitaliseringen erbjuder

Samarbete

Vi på yrkeshögskolan Arcada tror och satsar på samarbete med näringsliv och samhälle. Delaktighet i akademiska nätverk, kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över, ett brett kontaktnät inom näringsliv och samhälle samt en aktiv forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ligger till grund för vår ständigt aktuella expertis. Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer omvärlden till nytta.

En röd tråd som löper genom hela Arcadas utbildningsverksamhet är att studier inte enbart handlar om att läsa, utan också om att göra. Du får erfarenhet av arbetslivet både här hemma och i utlandet redan under studietiden på Arcada.

Genom nära samarbete med arbetslivet förvandlas din teoretiska kunskap till praktiska kompetenser redan under studietiden. Dina praktikperioder ger dig den perfekta chansen att kavla upp ärmarna, få arbetslivserfarenhet och inte minst få in en fot på flera olika företag och organisationer. Och kontakten till arbetslivet tar inte slut där. I många kurser jobbar du med verkliga projekt med både nationella som internationella företag som uppdragsgivare och många väljer att skriva sina examensarbeten för en extern organisation.

Fortsatta studier

Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter några års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och avlägga högre yrkeshögskoleexamen (Master). På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet. Arcada erbjuder högre yrkeshögskoleexamen inom bl.a. International Business Management, Big Data Analytics och Media Management.

Om du därefter vill ta ännu ett steg kan du efter en magister- eller masterexamen fortsätta med doktorstudier på universitetsnivå.

Tilläggsinformation

Utbildningen inom informationsteknik är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska. Den internationella studiemiljön på Arcada och dina studie- och praktikmöjligheter här hemma och utomlands förbereder dig även för en internationell karriär.

Studiemiljön

Utbildningen inom informationsteknik baserar sig på kompetensdrivna studier som har en tydlig målsättning i att förbereda studenterna för arbetslivet. Studierna är tvärvetenskapliga med en stark teknisk och logisk förankring. Du lär dig använda matematik för att till en början manipulera grafik och efterhand olika typer av data och information. Kännetecknande för utbildningen är också att ämnesstudierna i hög grad är projektbaserade utifrån institutionens erfarenheter inom IT- och analytikforskningen.

Studiemiljön är mångkulturell, öppen, nyfiken och personlig. Det nätverk av vänner och professionella kontakter du har möjlighet att skapa under studierna är en investering i din egen framtid.

Vardagen på Arcada är fylld av interkulturella möten. Studenter och medarbetare från fler än 50 olika länder har samlats under högskolans tak och dialog och samarbeten över kultur- och nationsgränser är i dag lika självklara som inspirerande.

Internationellt studentutbyte

Samtidigt som vi välkomnar världen till Arcada blickar även högskolans medarbetare och studerande ut över landsgränserna. Vi är medlemmar i en rad internationella utbytes- och samarbetsnätverk inom undervisning och forskning och vi uppmuntrar våra studenter att läsa kurser, åka på utbyten och genomföra projekt i utlandet.

Att studera eller jobba utomlands är berikande både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har goda möjligheter att åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom informationsteknik kan du studera vid högskolor i bl.a. Österrike, Nederländerna och Danmark.

Att åka på utbyte är inte din enda chans att se dig om i världen tillsammans med Arcada. Flera kurser erbjuder också möjligheter till studieresor och att delta i projekt i utlandet.

Arcada besöks varje år av gästföreläsare från världens alla hörn. Den expertis de hämtar med sig ger värdefulla internationella perspektiv och garanterar att din utbildning erbjuder den allra senaste kunskapen. Våra egna lärare och medarbetare är ivriga att bege sig till partnerhögskolor för att dela med sig av sina kunskaper och hämta hem värdefull know-how. Medarbetare och studenter deltar också i internationella konferenser och seminarier som arrangeras på Arcada, i resten av Finland och i utlandet.