Studnets and computers

Att skriva på högskola är inte svårt eller komplicerat. I början kan det kännas främmande med nya termer och format och du vet kanske inte vad som förväntas av dig. Den här Skrivguiden hjälper dig att förstå hur du ska skriva och vad du ska fokusera på samt hur du utvecklar dig själv som skribent.

På en högskola skrivs många olika sorters texter, från reflektioner över sitt eget lärande och praktikrapporter till labbrapporter, filmmanus och patientjournaler. Den textform som ändå är den vanligaste är den vetenskapliga texten. Den vetenskapliga texten är en genre som följer ett visst mönster och har en given struktur. Syftet med en vetenskaplig text är att informera, rapportera och utreda. Du förhåller dig till tidigare forskning och använder trovärdiga källor som du tydligt hänvisar till.

Språket i en vetenskaplig text ska inte vara krångligt, men du ska sträva efter att uttrycka dig kortfattat, precist och föra fram information på ett objektivt och neutralt sätt. Genom att du läser kurslitteratur och vetenskapliga texter ökar din kunskap, inte bara om din egen bransch, men också om stilen i vetenskapliga texter. Ju mer du läser och skriver, desto lättare har du att hitta din egen röst som skribent.

Alla texter är en form av kommunikation. Du som skriver är avsändaren och har ett budskap du vill nå ut med och läsaren är mottagaren som ska förstå ditt budskap. För att kommunikationen ska fungera behöver du analysera skrivsituationen. Vad är syftet med texten, vem är målgruppen och vilket är formatet eller genren du ska skriva i? De följande undersidorna hjälper dig att analysera skrivsituationen för att komma igång med skrivandet!

Student writing

Språket i formell text

Om du skriver en privat dagbok kan du använda ett språk och göra tankehopp i texten som bara du förstår. Alla andra texter du skriver ska förstås av en läsare. Du vill att läsaren förstår ditt budskap, både då du skriver ett sms till en kompis och då texten är ditt lärdomsprov.

Fingers and keyboard

Skrivprocessen

Börja med att analysera skrivsituationen. Vad är det för en text du ska skriva? Vad är syftet med texten? Vem ska du skriva för, vem är målgruppen? Vad ska du lära dig genom att producera den här texten?

Student reading a book

Källhänvisningar

På Arcada rekommenderar vi källhänvisningssystemet APA 7 för att ange källor och kälhänvisningar i texter.