Biblioteket får längre öppettider

Fr.o.m. måndagen den 2 mars kommer bibliotekets öppettider att förändras: dörrarna kommer att vara öppna kl. 7-21.45 måndag-fredag. Man kan då komma in till biblioteket, använda sig av samlingarna, utrymmena och grupparbetsrummen samt låna ut och returnera material. Personal finns på plats vid bibliotekets kundservice kl. 10-16 måndag-fredag. När biblioteket är öppet fungerar utlåning och återlämning som självbetjäning via automaterna.

Learn how to tackle sustainability challenges through the 17 SDGs

Organising for the Sustainable Development Goals is a 7-week Massive Open Online Course (MOOC) where participants can learn about the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and how we can work towards achieving them. The course is offered on social learning platform Future Learn, with millions of users around the world. The course has been developed by the Centre for Corporate Responsibility at Hanken School of Economics in collaboration with international partners.

Bibliotekets handböcker blir korttidslån

Fr.o.m måndag 17.2 förnyas lånetiden för handböcker på biblioteket.

Handböckerna blir korttidslån som kan lånas ut vilken tid som helst under dagen. De förfaller följande vardag innan biblioteket stänger.

Korttidslånen kan inte förnyas eller reserveras.

Förseningsavgiften är 5 euro/dag.

Arcada och Folkhälsan inleder nytt samarbete

Arcada och Folkhälsan ingår ett samarbetsavtal från och med februari 2020. Arcadas nya samarbete med Folkhälsan innebär att det tidigare samarbetet konkretiseras och blir mer omfattande.

Nytt är ett gemensamt fokus på forsknings- och utvecklingssamarbete med Arcadas institutioner. I samarbetsavtalet som är i kraft tills vidare ingår också bland annat idrott och utbildning, och samarbetet kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området utvecklas. Under det kommande året ska de specifika samarbetsformerna utformas.

Var med och skapa en grönare högskola - gå med i Green Office-teamet!

Är hållbarhet och miljötänk viktigt för dig? Vill du vara med och skapa ett grönare Arcada?

För Arcada är det viktigt att tänka hållbart och långsiktigt. 2011 beviljades högskolan Green Office-certifiering av WWF Finland. Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska företags och kontors koldioxidutsläpp och ekologiska fotspår.