Biblioteket är stängt 26-27.11

Biblioteket är stängt 26-27.11 p.g.a. renovering. Inga lån förfaller eller förseningsavgifter tillkommer under den tiden. Välkommen på plats igen på måndag!  

Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar 

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer. 

Omvänd adventskalender – donera julklappar till välgörenhet!

Kära Arcadastudent,

Snart är det jul - en härlig helg för många men det kan också vara en tung tid för många familjer som kämpar med sin ekonomi eller har det annars svårt. I år kan det vara extra tungt för många på grund av pandemin. På Arcada har vi under de senaste tre åren utmanat var och en av er att delta i ett kollektivt försök att göra den kommande helgen till en bättre upplevelse för människor i nöd.

Studerandehälsovård vid SHVS från 1.1.2021

Yrkeshögskolornas studerandehälsovårdstjänster från och med den 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA. 

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studerande som avlägger

Meddelande till Arcadas studenter och anställda om eventuell exponering för coronavirus 6.11 och 12.11

Bästa studerande och personal vid läroanstalt,

Det har konstaterats coronavirussmitta hos en person som har varit på plats i utrymmen i Yrkeshögskolan Arcada 6.11.2020 och 12.11.2020. Inte alla studenter och personal på läroanstalten är exponerade. De personer som kan ha exponerats i nära kontakt har personligen underrättats av myndigheterna. Smittorisken är liten för andra personer som har varit på läroanstalten.