Bibliotekets öppettider och service i augusti

Biblioteket är öppet för studenter under de tider campus är öppet (vardagar kl 8-16). Under den här tiden kan man använda bibliotekets utrymmen fritt och låna eller returnera material via automaterna.

Information om Studieärendens riktlinjer och mottagningstider

För att undvika köer i C3 och för att minska på smittspridning önskar vi att ni följer följande riktlinjer:

-Använd HSL-appen för att få studierabatt på periodbiljetterna då du åker kollektivt. Om du inte har nätbankskoder eller om du vill använda plastkortet och inte har ett studiekort kan du avhämta en HRT-rabattblankett och få den stämplad. Du kan även lämna den ifyllda blanketten i postlådan och då kommer den att postas till din hemadress. Kontrollera att din adress är uppdaterad i ASTA.

Handelsgillets stipendier för studerande kan sökas i september

Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond lediganslår stipendier till studerande. Ansökningstiden är september månad 2020. Maximibeloppet som kan utdelas per sökande är 950 euro.

Ansök geom att fylla i den bifogade ansökningsblanketten och skicka den per e-post till info@handelsgillet.fi. Man kan söka stipendiet oavsett studieinriktning. Inga krav finns annat än att man är studerande och i behov av understöd. Ansökningar med en kort, motiverande förklaring eller mindre projektplan prioriteras.

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Arcadas campus öppnar med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. Fortsatta öppethållningstider och mer detaljerade anvisningar för höstens verksamhet ges i mitten av augusti utifrån de nationella rekommendationerna och en analys av smittrisker i ordinarie verksamhet vid högskolan.  

Vi påminner om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus.