Evenemang Flytta Utomlands 24.5.2023 Luckan Unginfo

Funderar du över vilka möjligheter det finns till att studera eller arbeta utomlands?

Kan du se dig själv arbeta på en gård på Island eller med internationell politik i London? Eller är du i mitten av dina studier och vill testa på utbytesstudier?

Luckan UngInfo ordnar ett evenemang den 24.5 kl. 16-18 där du får praktiska tips, inspiration och information som kan vara till nytta i planeringen av att flytta utomlands.

Övergången till Sisu senareläggs

Övergången till det nya studieadministrativa verktyget Sisu skjuts upp från det planerade augusti 2023. Den nya tidtabellen är resultatet av en noggrann riskanalys och bedömning av vad som krävs för en trygg och lyckad övergång.