Gästföreläsning om prokrastinering - uppskjutandets psykologi 7.11 kl. 10-11

Prokrastinerar gör vi när vi skjuter upp en aktivitet trots att vi vet att det antagligen har negativa konsekvenser. Prokrastinering handlar mindre om personlighet och mer om motivation och beteendemönster. I denna föreläsning riktad till både studerande och personal ges en översikt kring det aktuella forskningsläget på området och vad vi kan förändra för att lättare får saker och ting gjorda – i tid.

Job Sprint – How to build your personal brand on LinkedIn

Varmt välkommen till den andra Job Sprint sessionen ‘’How to build your personal brand on LinkedIn’’ den 31 oktober. Genom att delta i detta evenemang kommer du att få de färdigheter och kunskaper som behövs för att öka din professionella närvaro på LinkedIn. Detta evenemang kommer att ge dig möjlighet att få ut det mesta av ditt personliga varumärke på världens största professionella nätverk. Evenemanget hålls på engelska.