Green Office: Rapportering för år 2023

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering skickar årligen rapporter till Green Office och auditeras vart tredje år, nästa gång 2026.