Arcada studerandekår - ASKs studerandeenkät

Dela med din åsikt om Arcada studerandekår - ASKs verksamhet genom att besvara en kort enkät. Det tar 10-15 min att svara på enkäten. Resultaten hjälper ASK evaluera och utveckla verksamheten.

Klicka här för att svara på enkäten!

Du kan samtidigt delta i utlottningen av ett presentkort till Wolt á 50€ genom att fylla i en separat enkät i slutet av denna enkät. Enkätsvaren kan inte kopplas till dina personuppgifter. Enkätsvaren behandlas anonymt. Enkäten är öppen tills 13.5.2020.

Studentprästen är tillgänglig under påsken

Arcadas studentpräst Andreas är tillgänglig också under påskhelgen. Om du känner att du behöver prata med någon, om det under påsken blir ännu mera ensamt än vanligt, kan du ta kontakt. Du behöver inte bli ensam med dina känslor.

Arcadas studentpräst:

Andreas Lundgren
andreas.lundgren@evl.fi, 050 380 0662

På fredag och måndag kollar Andreas mobilen och mejlen aktivt. Under lördag och söndag svarar han kanske inte genast men ringer upp senare.

Påminnelse: Svara på enkät och påverka bibliotekstjänster!

Nu kan du påverka Arcadas bibliotekstjänster genom att svara på en enkät!
Samtidigt kan du delta i utlottningen av en Oura Ring och andra priser. Bland dem som besvarat enkäten på Arcada lottas därtill ut en Anton & Anton -matkasse!

YH-Bibliotekens nationella användarenkät genomförs 9.3. – 15.4.2020 i hela landet.
Resultaten av enkäten hjälper ditt bibliotek i evalueringen och utvecklingen av tjänsterna. Din åsikt är viktig för biblioteket!