Vi ses på campus i höst!

Arcada strävar efter att genomföra höstens studier på plats på campus i så stor utsträckning som möjligt. Bara pandemiläget tillåter återgår studielivet till det normala med både närundervisning och studierelaterade evenemang. 

Avbrott i Theseus 20-21.6.2022

Från och med måndagen 20.6 kl. 12 fram till tisdagen 21.6 kl. 14 kommer Theseus att uppdateras. Medan uppdateringen pågår så går det inte att logga in till Theseus.

Nya Start tas i bruk måndag 6.6 

Menyn och strukturen på Arcadas studieguide Start förnyas från och med måndagen den 6.6. Syftet med uppdateringen är att förbättra tillgängligheten samt anpassa innehållet på sidan enligt högskolans tre nya akademier.