Arcadas campus stängt i juli på grund av renoveringsarbeten 

Under sommaren utförs renoveringsarbeten på Arcadas campus i form av byte av nyckelsystem samt sanering av avloppssystem. Eftersom arbetena gör att vissa utrymmen tidvis är otillgängliga stängs campus för studenter under perioden 8.7-4.8.2024. 

Nu kan du anmäla dig för läsåret 2024-2025

Läsårsanmälan för läsåret 2024–2025 har nu öppnat. Enligt lag ska alla studenter anmäla sig närvarande eller frånvarande för varje läsår för att inte förlora sin studierätt.

Green Office: Rapportering för år 2023

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering skickar årligen rapporter till Green Office och auditeras vart tredje år, nästa gång 2026.