Green Office: Auditering och förnyat certifikat

Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada första gången år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år.

Erasmus+-stipendium för praktik i Europa!

Har du funderat på att söka praktikplats i Europa? Visste du att du kan få ett Erasmus+-stipendium för utlandspraktik om du hittar en praktikplats för minst 2 månader?