Green Office: Svinnkampanjens resultat

Under svinnkampanjen i september vägde restaurang Arcada matsvinnet. Under 2 veckor vägdes svinnet. Första veckan vägdes svinnet utan vår vetskap och låg på 31g/portion. Följande vecka när restaurangen meddelade att de väger svinnet, så var svinnet 23g/portion. En stor förändring till det bättre.

Unitandem språkstudier (KiVANET) - anmäl dig senast 25.9.

Är du intresserad av att studera språk tillsammans med en person som talar det språk du vill lära dig och som vill lära sig ett språk du kan lära ut. Anmälan till höstens UniTandem just nu (senast 25.9.2022). Instruktioner för hur du hittar en tandempartner och anmäler dig finns i bilagan.

Tala svenska på bibban

Vill du öva på att tala svenska? Välkommen till Arcadas bibliotek! Vi träffas och pratar på svenska varje tisdag kl. 15-16 med start 20.9.

How students develop personally through experiences during their studies? Participate in the Campus International survey!

EDUFI (Utbildningsstyrelsen) is looking for participants to an international survey on the impact of student’s study time’s experiences on personal development, focusing especially on the potential significance of internationalization experiences during studies. We are welcoming all students in Finnish higher education institutions to participate in this interesting survey! Anyone studying a bachelor’s or master’s degree in Finnish higher education institution is welcome to join.