Urvalsprov på campus 29.5-2.6 - beakta detta!

Campus är öppet under denna tid och man får absolut vistas i huset och besöka lunchrestaurangen, men vi ber studenter, personalen och eventuella gäster att ta i beaktande följande:

Övergången till Sisu senareläggs

Övergången till det nya studieadministrativa verktyget Sisu skjuts upp från det planerade augusti 2023. Den nya tidtabellen är resultatet av en noggrann riskanalys och bedömning av vad som krävs för en trygg och lyckad övergång.

Sommarkurs - Strategisk hållbarhet för företag

Under sommaren 2023 har du möjlighet att delta i sommarkursen Strategisk hållbarhet för företag (5 ETCS). Under kursens gång arbetar du med ett företag och hjälper dem att komma igång med deras hållbarhetsresa.

HSSI:s stipendier lediganslagna

Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. I vårens omgång kan alla studenter som utexamineras före 30.6 ansöka.
.

LinkedIn Learning – din vän på vägen mot examen!

Vill du ta en extra kurs som stöder det du lär dig under din utbildning? Eller kanske bredda dina kompetenser med ett helt annat ämnesområde? Förbättra din studieteknik eller lära dig om vad som kommer att krävas i arbetslivet i framtiden? Som student på Arcada har du möjlighet att gratis registrera dig på LinkedIn Learning!

Läsårsanmälan för 2023-2024

Läsårsanmälan för läsåret 2023–2024 har inletts den 15.4.2023. Vänligen notera att enligt lag måste alla inskrivna studerande årligen anmäla sig för att inte förlora studierätten.