Arcada har godkänts i den externa auditering av högskolans kvalitetssystem som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) under hösten. Ett avslutningsseminarium som sammanfattar auditeringen ordnas den 29.2.2024 på Arcada.

Den internationella auditeringsgruppen berömmer Arcada för den goda kontakten mellan studenterna och personalen, för studieplanerna samt lärmiljöerna. Högskolan har också fungerande sätt att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället.

En godkänd auditering är ett bevis på att Arcadas verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolors kvalitetshantering. Du kan läsa NCU:s pressmeddelande här Extern länk eller Arcadas egen nyhet på vår webbplats Extern länk.

Studenter är välkomna att delta i avslutningsseminariet i Lilla auditoriet den 29.2.2024 kl. 13.00-14.30. För möjlighet till deltagande online, vänligen kontakta E-post: communications@arcada.fi. Evenemangets huvudspråk kommer att vara engelska, men det går bra att ställa frågor och kommentera på svenska.

Auditeringen genomfördes den 24–25 oktober 2023. Ett stort antal medarbetare och studenter deltog i intervjuerna med auditeringsgruppen. Ett stort och varmt tack till er alla för er betydelsefulla insats!