Nytt avsnitt om välmående i Tuudo-appen

Har du funderingar som rör din psykiska, fysiska eller sociala hälsa? I applikationen Tuudo hittar du nu en ny sektion med information och självhjälpsmaterial om olika teman som påverkar ditt mående.