Arcadas info är stängd den 4–5 juli på grund av sjukdomsfall. Växeln betjänar dig som vanligt.

Vänligen notera att campus är stängt för studenter under perioden 8.7-4.8.2024. Infon betjänar dig nästa gång från och med den 5 augusti.