Anmälan till studiemoment (kurser) för period 1 och 2 hösten 2024 öppnar 12.8.2024. Kom ihåg att anmäla dig till studiemomenten före deadline!

Anmälan för period 1 öppnar 12.8.2024 och stänger:

  • för första årets bachelorstudenter 27.8.2024 kl. 23.59
  • för de flesta andra bachelor-årskurser 28.8.2024 kl. 23.59
    •  Notera! Undantag för vårdutbildningarna, vars anmälan öppnar och stänger tidigare
  • för masterstudenter 6.9.2024 kl. 23:59, eller tidigare om första lektionen ordnas innan 6.9.2024.

Om du glömt att anmäla dig inom utsatt tid ska du mejla E-post: sisu@arcada.fi. En försenad anmälan garanterar dig inte tillstånd att delta i undervisningen, eftersom en försenad anmälning i regel inte är tillåten. Efter att du har anmält dig behöver läraren ännu godkänna ditt deltagande i undervisningen, dvs. det att du anmält dig till ett studiemoment ska ännu bekräftas innan anmälan är komplett och undervisningen börjar.

Håll ögonen öppna för uppdaterade instruktioner för kursanmälan som publiceras på Start första veckan i augusti.

Du måste ha en studieplan i Sisu för att kunna anmäla dig - kontakta E-post: sisu@arcada.fi om du inte har en studieplan! 

Läs mera här om läsårets viktiga datum.