Tack för aktivt deltagande i enkäten

Under december månad hade alla examensstudenter och studenter vid den öppna YH-leden möjlighet att besvara en enkät, som handlade om ett flertal teman såsom distansstudier, studierutiner och ork, behov av/tillgång till stöd, sociala aspekter samt