Sök till tutor för 2021-2022

Tutorer är de som bland annat hjälper de nya studerande att komma igång med sina studier, ordna program under läsåret och hjälper med olika typer av frågor relaterade till studierna och studielivet.

Tack för aktivt deltagande i enkäten

Under december månad hade alla examensstudenter och studenter vid den öppna YH-leden möjlighet att besvara en enkät, som handlade om ett flertal teman såsom distansstudier, studierutiner och ork, behov av/tillgång till stöd, sociala aspekter samt