Studiekoordinatorerna betjänar dig gällande bl.a. FPA måltidsstödkort och intyg under läsåret enligt följande:

Fr.o.m. 5.9 har vi mottagningsdisken i biblioteket öppen eller tar emot samtal enligt följande (notera att du kan när som helst mejla oss på E-post: studiearenden@arcada.fi):

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 10-12 i biblioteket
Onsdag kl. 10-12 telefontid
Torsdag kl. 10-12 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning

Notera att du även kan bli medlem i Arcadas studerandekår och få tillgång till ett studiekort som ger alla studieförmåner: https://www.asken.fi/blimedlem/ Extern länk