Information om Coronaviruset

Högskolans ledning följer aktivt utvecklingen av Corona-viruset (Covid-19) och uppdaterar som bäst de beredskapsplaner som behövs.

Arcada och Folkhälsan inleder nytt samarbete

Arcada och Folkhälsan ingår ett samarbetsavtal från och med februari 2020. Arcadas nya samarbete med Folkhälsan innebär att det tidigare samarbetet konkretiseras och blir mer omfattande.

Läs spanska på Arcada

Under våren 2020 kommer Hankens lärare i spanska att komma till Arcada för att hålla en nybörjarkurs i spanska. Mer information och fortsatt tidtabell presenteras torsdagen den 6 februari 12.15-13 i lilla auditoriet.

Språkstöd våren 2020

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen! Sök upp oss redan medan du jobbar med din text!