Den nya planen går under namnet "Ett inkluderande Arcada" och betonar vårt gemensamma ansvar för att förverkliga jämställdhet och likabehandling vid högskolan. Planen kommer att åtföljas av en handlingsplan.

Den nya planen drar upp riktlinjerna för vårt målmedvetna arbete för jämställdhet och likabehandling under de kommande tre åren. Planen tar fasta på att var och en, personal men också studenter, bär ett ansvar för att agera för jämställdhet och likabehandling, och påtala brister på dessa områden. Enbart genom gemensamt engagemang kan vi uppnå en inkluderande och respektfull organisationskultur som aktivt motverkar all form av diskriminering.

Planen har utarbetats i arbetarskyddskommissionens regi i aktivt samarbete mellan personal och studenter. Under 2021 inbjöd arbetarskyddskommissionen till workshoppar både med personal och studenter. Studerandekåren ASK ordnade även en egen workshop enbart för studenterna.

Den nya planen är i kraft 2022–2024. Du hittar planen som pdf-fil nedan och den publiceras också i sin helhet på arcada.fi Extern länk.