Menyn och strukturen på Arcadas studieguide Start förnyas från och med måndagen den 6.6. Syftet med uppdateringen är att förbättra tillgängligheten samt anpassa innehållet på sidan enligt högskolans tre nya akademier. 

Arbetet med att planera nya Start har pågått under våren. Menyn på Start kommer nu att bli liggande och innehållet samlas under färre huvudrubriker. Bland annat kommer alla Arcadas utbildningar att samlas under en egen rubrik för att bli enklare och snabbare att hitta.

Efter uppdateringen möter Start även bättre de krav på tillgänglighet som ställs på webbsidor. Samtidigt lanseras en bredare kategorisering av nyheter med färre nyhetskategorier. Start får också en sida med kontaktuppgifter till alla Arcadas medarbetare.

Allt innehåll bevaras och flyttas över, men i och med att rubriker och strukturen ändras kanske allt inte finns där du är van vid att hitta det. Du är välkommen att kontakta kommunikationsenheten på E-post: communications@arcada.fi om du har frågor eller synpunkter.