Arcadas rekommendation om att bära munskydd på campus gäller fortfarande. I huvudstadsregionen råder fortsättningsvis en regional rekommendation om att bära munskydd trots att den allmänna rekommendationen slopats.  

Institutet för hälsa och välfärd THL har ändrat sin rekommendation om munskydd, men den regionala rekommendationen i huvudstadsregionen gäller tillsvidare. Det innebär att vi fortsättningsvis använder munskydd på Arcada alltid då vi rör oss i huset.

Den nuvarande rekommendationen som gäller i huvudstadsregionen kommer att granskas inom den närmaste tiden. Arcada följer i sina riktlinjer huvudstadsregionens koordineringsgrupps beslut. Vi informerar på Start när rekommendationen om att bära munskydd på campus upphör.