Infon är stängd 23.6.2022, växeln betjänar normalt. Ytterdörren till Arcada är låst från 20.6 fram till 5.8.2022.

Du kommer in med egen flexnyckel vardagar från kl. 7:00 - 21.00 och veckoslut 9.00 – 17.30 (dörren till höger om rulldörrarna). Observera att skall du vara ute ur huset vardagar kl 21.30 och veckoslut kl 18.00 för då går larmet på.

Infon är stängd 4.7-5.8.2022, men växeln betjänar dig vardagar fram till 8.7.2022 men därefter är både infon och växeln stängd till 5.8.2022.

Arcadas restaurang håller sommarstängt 13.6-19.8.

Har du frågor om öppethållningstiderna, vänligen kontakta infon eller E-post: campus@arcada.fi

Trevlig sommar!