Hallå Du som är ny! Hur ser du på kunskap?

Vi på Arcada strävar efter att ständigt utveckla vår utbildning och undervisning. Därför har vi forskningsprojektet Kunskap och lärande i det postdigitala, där vi bl.a. forskar i hur våra studenter ser på kunskap och lärande och hur de använder IT och olika medier.

Du som börjat studera i höst har fått en personlig inbjudan per e-post att delta i enkäten Jag, min kunskap och medier 2020. Inbjudan innehåller en unik länk till ditt personliga enkätformulär, så därför skall du inte dela länken med någon.

Ny psykiatrisk sjukskötare på Arcada

Vi är glada att välkomna vår nya psykiatriska sjukskötare Teija Peltovuori till Arcada.

Teija kommer att vara på plats varje vardag och du når henne

per telefon 040 336 0188 / 09 310 51937

Man kan också vara i kontakt med vår hälsovårdare Tessa-Maria Puolakka för att boka en tid hos Teija.

Teija sitter i D1580 och du kan kontakta henne om du är orolig för ditt psykiska mående (sömnproblem, tvångstankar, livskriser mm.)